Update cookies preferences
Promotic

StateEx - właściwość obiektu PmgButton

Opis:
Zwraca stan przycisku.
Składnia:
Long StateEx
Wartości:
0 - przycisk zakazany
1 - normalny przycisk
2 - naciśnięty przycisk
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Służy na przykład do zmiany koloru lub pliku obrazka przycisku powiązaniem danych "T - Tabela prosta".
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oButton = pMe.Items("/Butt0");
var nStateEx = oButton.StateEx;
© MICROSYS, spol. s r.o.