Update cookies preferences
Promotic

ImageSrc - właściwość obiektu PmgButton

Opis:
Nazwa pliku ze ścieżką do pliku z grafiką wyświetlaną w przycisku.
Składnia:
String ImageSrc
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Plik z grafiką" tego obiektu.
 
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Po zapisaniu ścieżki do pliku obrazka (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) zostanie nowy obrazek przerysowany podczas następnego odświeżenia panela (patrz metoda PmgObject.Refresh).
Przez wprowadzenie niepoprawnego pliku lub pustego łańcucha zostanie wyłączone obrazka.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Odczyt tej właściwości działa w Web panelach tylko jeżeli wcześniej właściwość ta została zmieniona - tzn. nie można odczytywać wartości, która była tylko ustawiona w konfiguratorze "Plik z grafiką".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oButton = pMe.Items("/Button");

var sImageSrc = oButton.ImageSrc;   // Odczyt z właściwości
oButton.ImageSrc = "#pmres:Img/IconRun1.svg";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.