Update cookies preferences
Promotic

Przycisk - karta obiektu PmgButton

Opis:
Właściwości przycisku.
Konfiguratory:
Zawsze wywołaj zdarzenie 'onButtonUp'Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onButtonUp wtedy, jeżeli przycisk jest naciśnięty przy pomocy klawiatury lub jeżeli jest naciśnięty za pomocą myszki a przycisk myszki jest zwolniony nad przyciskiem (jeżeli zwolnienie przycisku myszki jest wykonane poza obszarem przycisku-Pmg obiektu, wtedy zdarzenie onButtonUp nie zostanie wywołane).
Jeżeli jest ustawione, wtedy zdarzenie zostanie wywołane zawsze niezależnie na miejsce zwolnienia przycisku myszki.
Tekst wielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst jest automatycznie rozdzielany na kilka wierszy. W tym przypadku można Nowy wiersz wprowadzić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Enter.
Zmień kierunek cieniowania po naciśnięciuJeżeli jest zaznaczone, wtedy po naciśnięciu tego przycisku zmienia się kierunek cieniowania. Konfigurator "Cieniowanie" musi być w tym przypadku zaznaczony.
Płaskie przyciskiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przycisk będzie wyświetlony bez obwódki i bez cieniowania (bez efektu 3D). Dopiero kiedy nad nim znajdzie się kursor myszki (w runtime) zostaną wyświetlone jego efekty 3D. Po opuszczeniu przycisku przez kursor myszki jego efekty 3D wygasną.
Tekst
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Text.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
CzcionkaCzcionka tekstu.
KolorKolor tekstu
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorText.
Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
Wlewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObrócenieRotacja tekstu (dostępne tylko w obiektach PmgString, PmgNumber, PmgButton oraz PmgButtonState)
Nie obracać
Wlewo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w przeciwnym kierunku ruchu wskazówek zegara
W dół - Tekst będzie odwrócony o 180 stopni
W prawo - Tekst będzie odwrócony o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
Plik z grafikąPlik z grafiką (svg, jpg, png, bmp, wmf..), która zostanie wyświetlona w przycisku. przy pomocy powiązania danych "T - Tabela prosta" można zmieniać obrazek w zależności od stanu przycisku (patrz właściwość StateEx).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ImageSrc.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Wyświetl obrazekUmieszczenie obrazka w przycisku:
przez cały obiekt - Obrazek będzie rozciągnięt na cały obszar przycisku.
jako tapeta - Obrazek będzie powielan na obszarze całego przycisku.
wlewo od tekstu - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona wlewo od tekstu. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
w prawo od tekstu - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona wprawo od tekstu. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
nad tekstem - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona nad tekstem. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
pod tekstem - Obrazek będzie wyświetlon jako ikona pod tekstem. Umieszczenie bloku obrazka i tekstu w przycisku kieruje się ustawieniem wyrównania tekstu.
© MICROSYS, spol. s r.o.