Promotic

onButtonDown - zdarzenie obiektu PmgButton

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po naciśnięciu tego przycisku (za pomocą klawiatury lub myszki).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgButton obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.

Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Uwaga:
Do skryptu NIE NALEŻY umieszczać metody wywołujące inne okno na pulpit (np. Pm.InputBox, itd.). Jeżeli taka metoda zostanei wykorzystana, wtedy może to spowodować następujące NIE wywołanie zdarzenia onButtonUp. Skrypty wywołujące inne okna trzeba umieszczać do skryptu zdarzenia onButtonUp.
Patrz również:
- PmgButton.onButtonUp (zdarzenie)
Przykład:
© MICROSYS, spol. s r.o.