Promotic

onButtonDown - událost objektu PmgButton

Popis:
Událost je vyvolána po stisknutí tohoto tlačítka (klávesnicí nebo myší).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgButton objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Upozornění:
Do skriptu NENÍ vhodné umísťovat metody vyvolávající jiné okno na plochu (např. Pm.InputBox, atd.). Pokud takováto metoda je použita, pak to může mít za důsledek následné NEvyvolání události onButtonUp. Skripty vyvolávající další okna je nutno umístit do skriptu události onButtonUp.
Viz také:
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r.o.