Update cookies preferences
Promotic

ColorText - vlastnost objektu PmgButton

Popis:
Barva textu v tlačítku.
Syntaxe:
String ColorText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oButton = pMe.Items("/Button");

var sTextColor = oButton.ColorText;   // Čtení z vlastnosti
oButton.ColorText = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.