Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ImageSrc - vlastnost objektu PmgButton

Popis:
Název souboru s cestou k obrázku zobrazeného v tlačítku.
Syntaxe:
String ImageSrc
Volání:
s = oButton.ImageSrc
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Soubor s obrázkem" tohoto objektu. Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Zápisem názvu s cestou k souboru obrázku (svg, jpg, png, bmp, wmf ...) bude nový obrázek zobrazen při následujícím překreslení obrazu (viz PmgObject.Refresh).

Zadáním neplatného souboru nebo prázdného řetězce se zobrazení obrázku potlačí.

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech. Čtení této vlastnosti je funkční ve Web obrazech pouze pokud byla předtím tato vlastnost změněna - tzn. nelze číst hodnotu, která byla nastavena pouze v konfigurátoru "Soubor s obrázkem".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oButton = pMe.Items("/Butt0");
oButton.ImageSrc = "#pmres:Img/IconRun1.svg";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice