Promotic

Tlačítko - karta objektu PmgButton

Popis:
Vlastnosti tlačítka.
Konfigurátory:
Událost 'onButtonUp' vyvolána vždyPokud není nastaveno, pak je vyvolána událost onButtonUp tehdy, pokud tlačítko je stisknuto pomocí klávesnice nebo pokud je stisknuto pomocí myši a tlačítko myši je uvolněno nad tlačítkem (pokud je provedeno uvolnění tlačítka myši mimo oblast tlačítka-Pmg objektu, pak událost onButtonUp není vyvolána).
Pokud je nastaveno, pak událost je vyvolána vždy nezávisle na místě uvolnění tlačítka myši.
Víceřádkový textPokud je zatrženo, pak se text automaticky zalamuje na více řádků. V tom případě se Nový řádek zadává kombinací kláves Ctrl+Enter.
Změnit směr stínování po stisknutíPokud je zatrženo, pak po stisknutí tohoto tlačítka se mění směr stínování. Konfigurátor "Stínování" musí být v tom případě zatržen.
Ploché zobrazeníPokud je zatrženo, pak tlačítko bude normálně zobrazeno bez okraje a stínování (bez 3D efektu). Teprve až nad ním (v runtime) najede kurzor myši, zobrazí se jeho 3D efekty. Až kurzor myši opustí tlačítko, pak 3D efekty zhasnou.
Text
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Text.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
PísmoPísmo textu.
BarvaBarva textu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorText.
Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrátitOtočení textu (je jen u objektů PmgString, PmgNumber, PmgButton a PmgButtonState)
Neobracet
Vlevo - Text bude otočen o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
Dolů - Text bude obrácen vzhůru nohama
Vpravo - Text bude otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
Soubor s obrázkemSoubor s obrázkem (svg, jpg, png, bmp, wmf..), který bude vykreslen v tlačítku. pomocí datové vazby "T - Datová vazba na výpočet podle tabulky hodnot" lze obrázek měnit v závislosti na stavu stisknutí tlačítka (viz vlastnost StateEx).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ImageSrc.
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Zobrazit obrázekUmístění obrázku v tlačítku:
přes celý objekt - Obrázek bude roztažen přes celou oblast tlačítkoa.
jako tapetu - Obrázek se bude opakovat přes celou oblast tlačítkoa.
vlevo od textu - Obrázek bude jako ikona vlevo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
vpravo od textu - Obrázek bude jako ikona vpravo od textu. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
nad textem - Obrázek bude jako ikona nad textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
pod textem - Obrázek bude jako ikona pod textem. Umístění bloku obrázku a textu v tlačítku se řídí nastavením zarovnání textu.
© MICROSYS, spol. s r.o.