Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgString (Text)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení a editaci textových řetězců.
Obsah objektu lze spojit datovou vazbou v konfigurátoru "Hodnota". Potom objekt zobrazuje aktuální hodnotu jakékoliv proměnné v systému PROMOTIC nebo hodnotu obecného výrazu.
Pro zobrazování a zároveň pro zadávání hodnoty lze použít podobný objekt PmgWEdit (zadávání hodnoty na místě v objektu).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorText Barva textu
FontId Identifikátor písma
Multiline Povolení/zákaz zobrazení textu na více než jeden řádek
Value Zobrazovaná hodnota
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderType Typ okraje boxu
BorderWidth Šířka okraje boxu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItem Barva pozadí boxu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAccept Vyvolá se po ukončení editace hodnoty objektu
onValueChanged Vyvolá se po změně hodnoty objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Text Vlastnosti textu.
Viz také:
- PmgNumber (objekt)

Historie:
Pm9.00.16: Nová událost onValueChanged
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiText -> PmgString
Pm8.03.24: Web obrazy - zprovozněn konfigurátor "Typ stínování textu".
Pm8.03.23: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
Pm8.03.21: Pro velké fonty (větší než 100px) bylo zlepšeno vyhlazování písma.
Pm8.03.10: Zprovozněno pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
Pm8.02.06: Zpřístupněna možnost editace na místě (podobně jako v objektu PmgWEdit). Předtím byla možnost editace jen pomocí pomocného okna. Viz konfigurátor "Typ editace".
Pm8.01.05: ve Web obrazu někdy nefungoval konfigurátor "Typ formátování hodnoty" nastavený na formátovací předpis %f nebo %e.
Pm8.01.01: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty") vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit v konfigurátoru "Vracet vždy String (zastaralé)" (již existující objekty tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
Pm8.01.00: nové vlastnosti FontId a Multiline.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice