Promotic

Objekt PmgString (Text)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení a editaci textových řetězců.
Zobrazovaná hodnota objektu lze spojit datovou vazbou v konfigurátoru "Hodnota". Potom objekt zobrazuje aktuální hodnotu jakékoliv proměnné v systému PROMOTIC nebo hodnotu obecného výrazu.
Pro zobrazování a zároveň pro zadání hodnoty lze použít podobný objekt PmgWEdit (zadávání hodnoty na místě v objektu).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColorTextBarva textu
FontIdIdentifikátor písma
MultilinePovolení/zákaz zobrazení textu na více než jeden řádek
PaddingLeftOdsazení textu vlevo v pixelech
PaddingRightOdsazení textu vpravo v pixelech
ValueZobrazovaná hodnota
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderTypeTyp okraje boxu
BorderWidthŠířka okraje boxu
ColorDarkBarva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItemBarva pozadí boxu
ColorLightBarva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAcceptVyvolá se po ukončení editace hodnoty objektu
onValueChangedVyvolá se po změně hodnoty objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
BoxNastavení podkladové plochy Pmg objektu
TextVlastnosti textu.
Viz také:
- PmgNumber (objekt)

Historie:
Pm9.00.16: Nová událost onValueChanged
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiText -> PmgString
Pm8.03.24: Web obrazy - Zprovozněn konfigurátor "Typ stínování textu".
Pm8.03.23: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
Pm8.03.21: Pro velké písmo (větší než 100px) bylo zlepšeno vyhlazování písma.
Pm8.03.10: Zprovozněno pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
Pm8.02.06: Zpřístupněna možnost editace na místě (podobně jako v objektu PmgWEdit). Předtím byla možnost editace jen pomocí pomocného okna. Viz konfigurátor "Typ editace".
Pm8.01.05: ve Web obrazu někdy nefungoval konfigurátor "Typ formátování hodnoty" nastavený na formátovací předpis %f nebo %e.
Pm8.01.01: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty") vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit v konfigurátoru "Vracet vždy String (zastaralé)" (již existující objekty tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
Pm8.01.00: nové vlastnosti FontId a Multiline.
© MICROSYS, spol. s r.o.