Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgRectangle (Obdélník, Čtverec)

Popis:
Tento objekt je určen pro kreslení obdélníků a čtverců. Konfigurátory objektu umožňují vyplňování pomocí šrafovaných ploch. Vytvořený útvar muže mít také zaoblené rohy. V tom případě je však nutné, aby oba konfigurátory zaoblení měly hodnoty různé od nuly.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva okraje obdélníku
ColorItem Barva pozadí obdélníku
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Rectangle Vlastnosti obdélníku.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiRectangle -> PmgRectangle
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice