Update cookies preferences
Promotic

ColorBorder - vlastnost objektu PmgRectangle

Popis:
Barva okraje obdélníku.
Syntaxe:
String ColorBorder
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRect = pMe.Items("/Rect");

var sColorBg = oRect.ColorBorder;   // Čtení z vlastnosti
oRect.ColorBorder = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.