Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorBorder - vlastnost objektu PmgRectangle

Popis:
Barva okraje obdélníku.
Syntaxe:
String ColorBorder
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRect = pMe.Items("/Rect");
var sColorBg = oRect.ColorBorder;   // čtení

oRect.ColorBorder = "#0000ff";   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice