Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColorItem - vlastnost objektu PmgRectangle

Popis:
Barva obsahu zobrazovaného obdélníku - bez okraje a šrafování.
Syntaxe:
String ColorItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRect = pMe.Items("/Rect");
var sColorItem = oRect.ColorItem;  //čtení

oRect.ColorItem = "#ffff00";  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice