Update cookies preferences
Promotic

ColorItem - właściwość obiektu PmgRectangle

Opis:
Kolor zawartości wyświetlanego prostokąta - bez obwódki i kreskowania.
Składnia:
String ColorItem
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRect = pMe.Items("/Rect");

var sColorItem = oRect.ColorItem;   // Odczyt z właściwości
oRect.ColorItem = "#ffff00";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.