Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgRectangle (Prostokąt, Kwadrat)

Opis:
Obiekt ten jest przeznaczony do kreślania prostokątów i kwadratów. Konfiguratory obiektu umożliwiają wypełnianie przy pomocy obszarów kreskowych. Wytworzony kształt może mieć także zaokrąglone rogi. W tym przypadku jest jednak konieczne, żeby w obu konfiguratorach zaokrąglenia były ustawione wartości różne od zera.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor obwódki prostokąta
ColorItem Kolor tła prostokąta
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Rectangle Właściwości prostokąta.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiRectangle -> PmgRectangle
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice