Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgEllipse (Elipsa, Okrąg)

Opis:
Służy do kreślania elips i okręgów.

Konfiguratory obiektu umożliwiają wypełnianie za pomocą obszarów kreskowanych. Wytworzony kształt może przedstawiać nie tylko elipsę lub okrąg, lecz również dowolny wycinek elipsy lub okręgu lub łuk.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor obwódki elipsy
ColorItem Kolor tła
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Ellipse Właściwości elipsy.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiEllipse -> PmgEllipse
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice