Update cookies preferences
Promotic

Ellipse - karta obiektu PmgEllipse

Opis:
Właściwości elipsy.
Konfiguratory:
OkrągJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyświetlony okrąg bez względu na wartość Dy w karcie "Pozycja".
ŁukJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyświetlena tylko obwódka elipsy/okręgu, tzn. łuk.
Ten konfigurator nie działa w Web panelach.
Kąt początkowyKąt w stopniach do rysowania wycinka lub łuku (wycinek jest zakończony kątem końcowym).
Kąt końcowyKąt w stopniach do rysowania wycinka lub łuku (wycinek rozpoczyna się w kącie początkowym).
Kolor tłaKolor obwódki wyświetlanej elipsy/okręgu - bez obwódki i kreskowania.
Kolor wzoruKolor linii kreskowania (nie ma znaczenia jeżeli Wzór = Nie jest).
WzórWzór kreskowania wewnątrz elipsy/okręgu.
Nie jest
/////////
Krzyżowy
Ukośny krzyżowy
\\\\\\\\\
Poziomy
Pionowy
Obwódka - szerokośćSzerokość obwódki elipsy/okręgu (w pikselach).
KolorKolor obwódki elipsy/okręgu.
© MICROSYS, spol. s r.o.