Promotic

ColorBorder - właściwość obiektu PmgEllipse

Opis:
Kolor obwódki elipsy.
Składnia:
String ColorBorder
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEllipse = pMe.Items("/Ellipse");

var sColorBorder = oEllipse.ColorBorder;   // Odczyt z właściwości
oEllipse.ColorBorder = "#0000ff";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.