Promotic

ColorBorder - vlastnost objektu PmgEllipse

Popis:
Barva okraje elipsy.
Syntaxe:
String ColorBorder
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEllipse = pMe.Items("/Ellipse");

var sColorBorder = oEllipse.ColorBorder;   // Čtení z vlastnosti
oEllipse.ColorBorder = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.