Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgEllipse (Elipsa, Kružnice)

Popis:
Slouží pro kreslení elips a kružnic.
Konfigurátory objektu umožňují vyplňování pomocí šrafovaných ploch. Vytvořený útvar může představovat nejen elipsu nebo kružnici, ale také libovolnou výseč elipsy, kružnice nebo oblouk.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva okraje elipsy
ColorItem Barva pozadí
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Ellipse Vlastnosti elipsy.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiEllipse -> PmgEllipse
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice