Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgShape (Tvar)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmgCanvas.
 
Objekt PmgShape je určen pro kreslení čáry, lomené čáry, vyplněného nebo nevyplněného mnohoúhelníku, atd. Objekt umí vykreslit i několik těchto obrazců najednou. Všechny obrazce musí ležet uvnitř objektu a sdílejí společné nastavení vlastností vykreslování (barva, šířka čáry, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva vykreslovaných čar
ColorItem Barva výplně mnohoúhelníků
Path Definice tvaru
WidthBorder Šířka vykreslovaných čar
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Shape Vlastnosti tvaru

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiShape -> PmgShape
Pm8.02.11: Zastaralé
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice