Promotic

Shape - karta objektu PmgShape

Popis:
Vlastnosti tvaru.
Konfigurátory:
Rozsah tvaru XLogická velikost tvaru v ose X (souřadnice bodů se vztahují k této logické velikosti).
Rozsah tvaru YLogická velikost tvaru v ose Y (souřadnice bodů se vztahují k této logické velikosti).
Definice tvaruDefinice vlastního tvaru (krajní body čar, vrcholy lomených čar nebo mnohoúhelníků).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Path.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Šířka čáryŠířka vykreslovaných čar.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti WidthBorder.
Barva čáryBarva vykreslovaných čar.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorBorder.
Barva výplněBarva výplně mnohoúhelníka.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
Otočení povolenoPovolení/zákaz natočení mnohoúhelníka.
Úhel (0-360)Úhel natočení mnohoúhelníka.
Střed otáčení XStřed osy otáčení v ose X, v jednotkách rozsahu tvaru. Viz konfigurátor "Rozsah tvaru X".
Střed otáčení YStřed osy otáčení v ose Y, v jednotkách rozsahu tvaru. Viz konfigurátor "Rozsah tvaru Y".
© MICROSYS, spol. s r.o.