Promotic

ColorItem - vlastnost objektu PmgShape

Popis:
Barva výplně mnohoúhelníků.
Syntaxe:
String ColorItem
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva výplně" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oShape = pMe.Items("/Shape");

var sColorItem = oShape.ColorItem;   // Čtení z vlastnosti
oShape.ColorItem = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.