Promotic

WidthBorder - vlastnost objektu PmgShape

Popis:
Šířka vykreslovaných čar (v pixelech).
Syntaxe:
Long WidthBorder
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka čáry" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech. Čtení této vlastnosti je funkční ve Web obrazech pouze pokud byla předtím tato vlastnost změněna - tzn. nelze číst hodnotu, která byla nastavena pouze v konfigurátoru "Šířka čáry".
Viz také:
- PmgShape.ColorBorder (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oShape = pMe.Items("/Shape");

var nWidthBorder = oShape.WidthBorder;   // Čtení z vlastnosti
oShape.WidthBorder = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.