Update cookies preferences
Promotic

WidthBorder - właściwość obiektu PmgShape

Opis:
Szerokość wyświetlanych linii (w pikselach).
Składnia:
Long WidthBorder
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "szerokość linii" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach. Odczyt tej właściwości działa w Web panelach tylko jeżeli wcześniej właściwość ta została zmieniona - tzn. nie można odczytywać wartości, która była tylko ustawiona w konfiguratorze "szerokość linii".
Patrz również:
- PmgShape.ColorBorder (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oShape = pMe.Items("/Shape");

var nWidthBorder = oShape.WidthBorder;   // Odczyt z właściwości
oShape.WidthBorder = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.