Promotic

Path - właściwość obiektu PmgShape

Opis:
Definicja właściwego kształtu (końcowe punkty linii, wierzchołki linii łamanych lub wielokątów) jest w formie jednego łańcucha, który zawiera polecenia do przesunięcia pióra, kreślenia piórem, itd. Wszystkie współrzędne są formalne i odnoszą się do formalnej wielkości kształtu (patrz konfigurator "X zakres formy" oraz konfigurator "Y zakres formy"). W ten sposób można kształt ogólnie opisać, przy czym rzeczywista wielkość jest określona jako wielkość obiektu PmgShape.
Cały kształt jest złożony z następujących poleceń:
m x1,y1 - przesunięcie pióra na pozycję x1,y1 bez kreślenia (move)
l x2,y2 - przesunięcie pióra z ostatniej pozycji na pozycję x2,y2 z wykreśleniem linii (line)
l x2,y2 [x3,y3 ...] - przesunięcie pióra z ostatniej pozycji kolejno na poszczególne pozycje z wykreśleniem linii
x - zamknięcie kształtu, tzn. połączenie pierwszego i ostatniego punktu
e - wykańczany wypełniony wielokąt i następny wypełniony wielokąt będą posiadać wypełnione przecięcie


Uwaga! Zapis musi dokadnie odpowiadać specyfikacji, gdzie polecenia i części poleceń są oddzielane jedną spacją oraz współrzędne x oraz y są oddzielone przecinkiem. Składnia opiera się na synbtaktyce atrybutu "path" v tagu <SHAPE> w definici VML firmy Microsoft.
Składnia:
String Path
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Definicja formy" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Dwa wypełnione prostokąty z wypełnionym przecięciem:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oShape = pMe.Items("/Shape");
oShape.Path = "m 133,133 l 566,133 566,566 133,566 x e m 433,433 l 866,433 866,866 433,866 x";
Przykład2:
Dwa wypełnione prostokąty z pustym przecięciem:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oShape = pMe.Items("/Shape");
oShape.Path = "m 133,133 l 566,133 566,566 133,566 x m 433,433 l 866,433 866,866 433,866 x";
Przykład3:
Wypełniony sześciokąt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oShape = pMe.Items("/Shape");
oShape.Path = "m 20,500 l 300,20 700,20 980,500 700,980 300,980 x";
© MICROSYS, spol. s r.o.