Update cookies preferences
Promotic

Shape - karta obiektu PmgShape

Opis:
Właściwości kształtu.
Konfiguratory:
X zakres formyFormalna wielkość kształtu w osi X (współrzędne punktów odnoszą się do tej wartości formalnej).
Y zakres formyFormalna wielkość kształtu w osi Y (współrzędne punktów odnoszą się do tej wartości formalnej).
Definicja formyDefinicja właściwego kształtu (końcowe punkty linii, wierzchołki linii łamanych lub wielokątów).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Path.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
szerokość liniiSzerokość wyświetlanych linii.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości WidthBorder.
Kolor liniiKolor wykreślanych linii.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorBorder.
Kolor wypełnieniaKolor wypełnienia wielokąta.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Rotacja włączonaZezwolenie/zakaz rotacji wielokąta.
Kąt (0-360)Kąt obrócenia wielokąta.
Środek rotacji XŚrodek rotacji obracania w osi X, w jednostkach zakresu kształtu. Patrz konfigurator "X zakres formy".
Środek rotacji YŚrodek rotacji obracania w osi Y, w jednostkach zakresu kształtu. Patrz konfigurator "Y zakres formy".
© MICROSYS, spol. s r.o.