Update cookies preferences
Promotic

ColorBorder - właściwość obiektu PmgShape

Opis:
Kolor wykreślanych linii.
Składnia:
String ColorBorder
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor linii" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgShape.ColorItem (właściwość)
- PmgShape.WidthBorder (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oShape = pMe.Items("/Shape");

var sColorBorder = oShape.ColorBorder;   // Odczyt z właściwości
oShape.ColorBorder = "#808080";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.