Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgShape (Kształt)

Opis:
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmgCanvas.
 
Obiekt PmgShape jest przeznaczony do kreślania linii, linii łamanej, wypełnionego lub niewypełnionego wielokąta, itd. Obiekt umożliwia także nakreślenie kilku takich kształtów jednocześnie. Wszystkie kształty muszę leżeć wewnątrz obiektu i współdzielą wspólne ustawienia właściwości wykreślenia (kolor, szerokość linii, itd.).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor wykreślanych linii
ColorItem Kolor wypełnienia wielokąta
Path Definicja formy
WidthBorder Szerokość wyświetlanych linii
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Shape Właściwości kształtu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiShape -> PmgShape
Pm8.02.11: Przestarzałe
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice