Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgPipe (Rurociąg)

Opis:
 
Służy do wyświetlania rurociągu w panelu. Można ustawiać jako rurociągi poziome, prostopadłe, krzyżujące się, łączące się i zagięty. Umożliwa przepływ (tylko w poziomych i pionowych częściach rurociągu).
 
Rurociąg można wytworzyć również przy pomocy plików graficznych "Pipe*.svg" oferowanych w palecie obrazków technologicznych w obiekcie PmgRasterImage. Rurociąg wytworzony za pomocą tych obrazków jest wprawdzie ładniejszy, lecz nie można w nim w łatwy sposób na przykład wytworzyć efekt przepływu.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBorder Kolor obwódki rurociągu
ColorItem Kolor wnętrza rurociągu
StreamDirection Kierunek przepływu
StreamFile Szablon przepływu
StreamPeriod Period przepływu (szybkość)
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Pipe Właściwości rurociągu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiPipe -> PmgPipe
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice