Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StreamDirection - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Kierunek przepływu.
Składnia:
Long StreamDirection
Wołanie:
oPipe.StreamDirection = 1
Wartości:
0 - Nie cieknie
1 - Wpływa z lewej
2 - Wpływa z góry
4 - Wpływa z prawej
8 - Wpływa z dołu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kierunek" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgPipe.StreamFile (właściwość)
- PmgPipe.StreamPeriod (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");
oPipe.StreamDirection = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice