Promotic

StreamDirection - właściwość obiektu PmgPipe

Opis:
Kierunek przepływu.
Składnia:
Long StreamDirection
Wartości:
0 - Nie cieknie
1 - Wpływa z lewej
2 - Wpływa z góry
4 - Wpływa z prawej
8 - Wpływa z dołu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kierunek" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgPipe.StreamFile (właściwość)
- PmgPipe.StreamPeriod (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");
var nDirection = oPipe.StreamDirection;   // Odczyt z właściwości

oPipe.StreamDirection = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.