Promotic

StreamDirection - vlastnost objektu PmgPipe

Popis:
Směr proudění.
Syntaxe:
Long StreamDirection
Hodnoty:
0 - Neteče
1 - Vtéká zleva
2 - Vtéká shora
4 - Vtéká zprava
8 - Vtéká zdola
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Směr" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgPipe.StreamFile (vlastnost)
- PmgPipe.StreamPeriod (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var nDirection = oPipe.StreamDirection;   // Čtení z vlastnosti
oPipe.StreamDirection = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.