Promotic

StreamPeriod - vlastnost objektu PmgPipe

Popis:
Perioda proudění (rychlost).
Syntaxe:
Double StreamPeriod
Hodnoty:
Lze zadat hodnotu -1 která znamená, že neteče. Hodnoty 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mají význam periody posouvání vzoru proudění v sekundách.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgPipe.StreamFile (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPipe = pMe.Items("/Pipe");

var nPeriod = oPipe.StreamPeriod;   // Čtení z vlastnosti
oPipe.StreamPeriod = 0.4;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.