Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgPipe (Potrubí)

Popis:
 
Slouží ke znázornění potrubí v obrazu. Lze jej konfigurovat jako vodorovné, svislé, křížující se, napojující se i ohybající se potrubí. Umožňuje tečení (pouze ve svislých a vodorovných částech potrubí).
 
Potrubí lze vytvořit také pomocí grafických souborů "Pipe*.svg" nabízených v paletě technologických obrázků v objektu PmgRasterImage. Potrubí vytvořené těmito obrázky je sice hezčí, ale zase s nimi nelze vytvořit tak snadno například tečení.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva okraje potrubí
ColorItem Barva vnitřku potrubí
StreamDirection Směr proudění
StreamFile Vzor proudění
StreamPeriod Perioda proudění (rychlost)
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisku pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Pipe Vlastnosti potrubí.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiPipe -> PmgPipe
Pm8.00.06: Opravená chyba: v OS Windows 7 nefungovalo tečení ve svislém směru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice