Update cookies preferences
Promotic

Pipe - karta objektu PmgPipe

Popis:
Vlastnosti potrubí.
Konfigurátory:
TypVýběr předdefinovaných typů potrubí
─ Vodorovné
│ Svislé
└ Koleno Vpravo + Nahoru
┘ Koleno Vlevo + Nahoru
┌ Koleno Vpravo + Dolů
┐ Koleno Vlevo + Dolů
┴ Tvar T Nahoru
┬ Tvar T Dolů
├ Tvar T Vpravo
┤ Tvar T Vlevo
Kříž
ŠířkaŠířka potrubí
BarvaBarva vnitřku potrubí.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.
Okraj šířkaŠířka okraje potrubí. (v pixelech).
Okraj barvaBarva okraje potrubí.
PoloměrPoloměr zakřivení potrubí (v pixelech).
ProuděníVýběr způsobu vykreslování vzorů proudění zadaných v konfigurátoru "Vzor".
Proudění je povoleno pouze pro potrubí typu "Vodorovné", "Svislé" a "Koleno". Nelze použít pro typ "Tvar T" a "Kříž".
žádné proudění - Proudění není povoleno.
starý režim - Proudění je povoleno. Mód kompatibilní se starými verzemi systému PROMOTIC (PROMOTIC 6). Obrázky vzoru proudění nakreslené v odstínech šedé barvy (včetně monochromatických) jsou vykresleny nasvětlené barvou pozadí, obrázky vzorů nakreslené v úplné barevné paletě jsou vykresleny beze změny.
se vzorem beze změny - Proudění je povoleno. Obrázky vzoru proudění jsou vykresleny beze změny. Nastavení je vhodné pro vzory (obrázky) proudění, které jsou určeny pro vykreslení beze změny nebo pro vzory vytvořené jako průhledné obrázky. Se systémem PROMOTIC jsou dodány předdefinované vzory/obrázky ve formátu SVG, které byly vytvořeny s průhledným pozadím.
s přizpůsobeným vzorem - Proudění je povoleno. Jas vzoru proudění je přizpůsoben barvě pozadí. Nastavení je vhodné pro vzory (obrázky) proudění vytvořené jako průhledné obrázky.
VzorObrázek vzoru proudění.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StreamFile.
Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

- Pokud vzor je prázdný řetězec, pak se vzor nezobrazuje.
- Lze použít předdefinované vzory proudění, které jsou v systému PROMOTIC umístěné ve složce #pmres:Img - viz Proudění - Obrázky. Kromě těchto vzorů lze použít jakýkoli jiný vzor (soubor s obrázkem ve formátu svg, png, jpg, bmp ...).
- Vzor je rozmnožen do celé plochy potrubí a proto by měl být vytvořen tak, aby na sebe plynule navazoval.
- Obrázek vzoru musí být vždy vytvořen tak, aby vzorem byla orientována do vodorovného potrubí. Pokud se tento obrázek vzoru použije ve svislém potrubí, pak je ještě před zmnožením vzoru provedeno jeho otočení o 90°.
- Každou periodu (viz StreamPeriod) je obrázek vzoru posunut o 3 pixely, a proto je vhodné používat obrázky šířky 9 nebo více pixelů (výška může být jakákoliv).
UmístěníUmístění vzoru proudění vůči průřezu potrubí.
Doprostřed šířky
Rozmnož do šířky
Roztáhni do šířky
SměrSměr proudění.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StreamDirection.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
0 = Neteče
1 = Vtéká zleva
2 = Vtéká shora
4 = Vtéká zprava
8 = Vtéká zdola
PeriodaPerioda proudění v sekundách určuje nepřímo rychlost toku. Čím je menší, tím je tok rychlejší. Pohyb je vytvářen posouváním obrázku vzoru. Tento posun se provádí vždy po uplynutí periody proudění a velikost posunu je 3 pixely, a proto je vhodné používat obrázky šířky 9 nebo více pixelů (výška může být jakákoliv).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StreamPeriod.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
-1 = Neteče
0.2 sec
0.4 sec
0.6 sec
0.8 sec
1 sec
© MICROSYS, spol. s r.o.