Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SVG vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze základních způsobů uložení obrazových předloh do datové podoby. Základem je matematický popis křivek, jejich barev a barevných výplní, který umožňuje kvalitní reprodukci v jakékoliv velikosti. Ve vektorové grafice je obrázek tvořen z jednotlivých grafických elementů (čára, trojúhelník, kružnice, výplň, barevné přechody). Například ve vektorové podobě se ukládají loga, schémata, grafy, atd.. Vektorový formát není vhodný k ukládání fotografií.

Formátů vektorových grafik je mnoho, ale prosazuje se formát vektorové grafiky SVG, který je uložen v podobě XML souboru.

 
SVG je zkratkou anglického výrazu Scalable Vector Graphics. Zdrojový kód lze tvořit a upravovat stejně jako HTML. Syntaxe jazyka SVG-XML v plném znění normy je na http://www.w3.org/TR/SVG11/.

Objekty v SVG jsou vykreslovány v pořadí jakým byly vytvořeny. Mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS a pozicovány pomocí obecných prostorových transformací.

 

Podpora SVG v systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC SVG grafiku využívá v objektu PmaPanel (v objektech PmgRasterImage, PmgButton, PmgButtonState, jako animaci proudění v objektu PmgPipe, atd.)
 
V systému PROMOTIC lze použít pro výběr grafických obrázků (ve formátu SVG) logicky rozčleněnou paletu připravených technologických obrázků. Výběr obsahuje náhledy a popisy jednotlivých grafických obrázků. Výběr obrázků je rozdělen do logických skupin (např. obrázky kotlů, motorů, čerpadel, elektro, ...).
 
V systému PROMOTIC není aplikována úplná podpora syntaxe SVG formátu. Systém PROMOTIC v SVG dosud neumožňuje používat:
- rastrové obrazy (raster images)
- textové objekty
- skripty
- animace
- filtry
- některé tagy (<desc>, <title>, <metadata> ...)
- některé vlastnosti tagu (viewBox, stroke-dasharray, ...)

SVG editory

Jednoduché projekty SVG grafiky lze vytvářet pomocí obyčejného notepadu. To předpokládá určitou znalost SVG syntaxe. Je možné se inspirovat hotovými obrázky umístěnými ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Img.

Na internetu je k dispozici několik editorů vektorové SVG grafiky. Komerční produkty jsou obvykle k dispozici pouze v nějaké omezené verzi (Illustrator, Freehand, CorelDraw, nebo Xara X). Mezi nekomerční produkty se řadí například editor Inkskape (http://www.inkscape.org) nebo produkt svg-edit (http://code.google.com/p/svg-edit/), který lze použít i bez instalace přímo ve Web prohlížeči.

 
Praktické rady při tvorbě SVG grafiky:
- Systém PROMOTIC má některá omezení na které je nutno myslet při tvorbě grafického SVG projektu. Vhodné je projekt při tvorbě kontrolovat zobrazením v objektu PmaPanel systému PROMOTIC.
- Programy obvykle provádí při pohybu s jednotlivými grafickými objekty ve zdrojové syntaxi transformace. V nastavení programu Inkskape je vhodné zatrhnout v sekci Transformace Uložit transformaci: výběr Optimalizovat. V jiných programech je to například Uplatnit transformaci, ...
- Některé programy při běžném uložení nechávají SVG projekt rozpracovaný (značky, poznámky editačního programu). Při ukládání konečné verze v Inkskape je nutno projekt Soubor/Uložit jako ... zvolit typ uložení Plain SVG(*.svg).
- Obrázky vytvořené v svg-edit jsou ve svém zdroji velice přehledné. Kreslené objekty při změně pozice nevytvářejí žádné zbytečné transformace a výsledný obraz je v systému PROMOTIC zobrazován korektně. Tento produkt je z hlediska tvorby SVG obrazů pro systém PROMOTIC nejvhodnější.
Viz také:
Navigace:
 
 
- SVG
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice