Update cookies preferences
Promotic

SVG vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze základních způsobů uložení obrazových předloh do datové podoby. Základem je matematický popis křivek, jejich barev a barevných výplní, který umožňuje kvalitní reprodukci v jakékoliv velikosti.
Ve vektorové grafice se obrázek skládá z jednotlivých grafických elementů (čára, trojúhelník, kružnice, výplň, barevné přechody).
Například ve vektorové podobě se ukládají loga, schémata, grafy, atd. Vektorový formát není vhodný k uložení fotografií.
Formátů vektorových grafik je mnoho, ale prosazuje se formát vektorové grafiky SVG, který je uložen jako XML soubor.

SVG je zkratkou anglického výrazu Scalable Vector Graphics. Zdrojový kód lze tvořit a upravovat stejně jako HTML. Syntaxe jazyka SVG-XML v plném znění normy je na http://www.w3.org/TR/SVG11.
SVG objekty jsou vykreslovány v pořadí jakým byly vytvořeny. Mohou být různě seskupeny, formátovány pomocí atributů nebo stylů CSS a pozicovány pomocí obecných prostorových transformací.

Podpora SVG v systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC SVG grafiku využívá v objektu PmaPanel (v objektech PmgRasterImage, PmgButton, PmgButtonState, jako animaci proudění v objektu PmgPipe, atd.)

V systému PROMOTIC lze použít pro výběr grafických obrázků (ve formátu SVG) logicky rozčleněnou paletu připravených technologických obrázků. Výběr obsahuje náhledy a popisy jednotlivých grafických obrázků. Výběr obrázků je rozdělen do logických skupin (např. obrázky kotlů, motorů, čerpadel, elektro, ...).

V systému PROMOTIC není aplikována úplná podpora syntaxe SVG formátu. Systém PROMOTIC v SVG dosud neumožňuje používat:
- rastrové obrázky (raster images)
- textové objekty
- skripty
- animace
- filtry
- některé tagy (<desc>, <title>, <metadata> ...)
- některé vlastnosti tagu (viewBox, stroke-dasharray, ...)

SVG editory

Jednoduché projekty SVG grafiky lze vytvořit pomocí obyčejného notepadu. To předpokládá určitou znalost SVG syntaxe. Lze se inspirovat hotovými obrázky umístěnými ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Img.
Na Internetu je k dispozici několik editorů vektorové SVG grafiky.
Komerční produkty jsou obvykle k dispozici pouze v nějaké omezené verzi (Illustrator, Freehand, CorelDraw, nebo Xara X).
Mezi nekomerční produkty se řadí například editor FIGMA (https://www.figma.com), Inkskape (http://www.inkscape.org) nebo produkt svg-edit (http://code.google.com/p/svg-edit), který lze použít i bez instalace přímo ve Web prohlížeči.

Praktické rady při tvorbě SVG grafiky:
- Systém PROMOTIC má některá omezení na které je nutno myslet při tvorbě grafického SVG projektu. Vhodné je projekt při tvorbě kontrolovat zobrazením v objektu PmaPanel systému PROMOTIC.
- Programy obvykle provádí při pohybu s jednotlivými grafickými objekty ve zdrojové syntaxi transformace. V nastavení programu Inkskape je vhodné zatrhnout v sekci Transformace Uložit transformaci: výběr Optimalizovat. V jiných programech je to například Uplatnit transformaci, ...
- Některé programy při běžném uložení nechávají SVG projekt rozpracovaný (značky, poznámky editačního programu). Při uložení konečné verze v Inkskape je nutno projekt Soubor/Uložit jako ... zvolit typ uložení Plain SVG(*.svg).
- Obrázky vytvořené v svg-edit nebo FIGMA jsou ve svém zdroji velice přehledné. Kreslené objekty při změně pozice nevytvářejí žádné zbytečné transformace a výsledný obrázek je v systému PROMOTIC zobrazován korektně. Tento produkt je z hlediska tvorby SVG obrazků pro systém PROMOTIC nejvhodnější.
Viz také:
Navigace:
 
 
- SVG
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.