Promotic

Pokyny pro instalaci systému PROMOTIC 9

Podporované platformy: OS Windows 11/10/8/7/2008-22Server. Viz Novinky systému PROMOTIC.
V dodávce systému PROMOTIC jsou distribuovány všechny komponenty uvedené v ceníku. Všechny komponenty jsou dostupné také v Demo/Freeware režimu. Pro časově neomezené korektní použití komponent u projektů větších než 30 proměnných je nutno zakoupit licence.

Viz také :

Před prvním provedením downloadu doporučujeme pozorně přečíst následující návod.

Poznámka: Číslo verze systému PROMOTIC:
Systém PROMOTIC je autory dále zdokonalován. Každá nová verze PROMOTIC je označována číslem (to je důležité znát například při pozdějších aktualizacích novějšími verzemi, při technických dotazech, atd.). Verze PROMOTIC je označována takto:
Promotic9.XX.YY.R - kde "XX" je číslo verze "YY" je číslo upgrade dané verze a "R" je číslo revize dané verze (např. "Promotic9.0.27.0")


PRVNÍ instalace systému PROMOTIC 9

Spusťte soubor instalace Promotic9xxyyr.exe a dále postupujte podle pokynů instalačního programu.

Upgrade počítače s již nainstalovanou starší verzí systému PROMOTIC 9

Spusťte soubor instalace Promotic9xxyyr.exe. Instalační program rozpozná, že na počítači byla nainstalována předchozí verze.
Pokračováním instalace se automaticky provede přidání nové verze a předchozí zůstane zachována.
Nahrazeny mohou být jen soubory nebo programy, které jsou společné pro všechny verze.
Během instalace dojde k automatickému nastavení zabezpečení složek systému PROMOTIC - viz Zabezpečení složek systému PROMOTIC.
Správu nainstalovaných verzí lze řešit pomocí nástroje PmManager.

Přechod mezi verzemi PROMOTIC 8 na PROMOTIC 9

Instalace verze PROMOTIC 9 rozpozná, že je na počítači nainstalovaná některá z předchozích verzí PROMOTIC 8:
1) vytvoří funkční kopii složky této verze ve složce \Promotic
2) provede odinstalaci původní verze

Odinstalování systému PROMOTIC 9

V OS Windows v nabídce "Start/Nastavení/Ovládací panely" (může být odlišné podle verze OS) vyberte "Přidat nebo ubrat programy".
Tam v seznamu instalovaných programů vyberte položku PROMOTIC9 a stiskněte potvrzující tlačítko.
Instalační program pak zobrazí okno ve kterém vyberte a potvrďte požadovanou volbu.

Možné problémy s instalací

Problém s instalací přes Vzdálenou plochu Windows (Remote Desktop):
Součástí instalace systému PROMOTIC je také instalace ovladače Hardwarový (USB) licenční klíč.
Protože přístup k HW prostředkům serveru je v tomto režimu omezen, je nutno tuto instalaci provést lokálně.
Viz: Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP).

Tipy a doporučení

Začínajícím projektantům doporučujeme při seznamování se systémem PROMOTIC následující postup:
- Pro začínající uživatele jsou k dispozici výuková videa a individuální školení.
- Při práci se systémem využívejte zabudovanou on-line dokumentaci PROMOTIC (kontextová nápověda - lze otevřít klávesou F1).
- Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Popis instalačních obrazů

1. Okno pro výběr jazyka instalace
2. Okno potvrzení licenčních podmínek
3. Okno typu instalace
Cílová složka instalace
Typ instalace (Standardní, Expertní,...)
4. Okno nastavení komponent systému PROMOTIC
Nastavení zástupce na plochu a do nabídky Start
Další nastavení komponent podle typu a výběru položek instalace
5. Okno průběhu instalace
Navigace:
 
 
- Pokyny pro instalaci systému PROMOTIC 9
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.