Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

POKYNY pro instalaci systému PROMOTIC 9

Podporované platformy: OS Windows 10/8/7/2008-19Server. Viz Novinky systému PROMOTIC.

V dodávce systému PROMOTIC jsou distribuovány všechny komponenty uvedené v ceníku. Všechny komponenty jsou dostupné také v Demo/Freeware režimu. Pro časově neomezené korektní použití komponent u projektů větších než 30 proměnných je nutno zakoupit licence.

 
Viz také :
 
Před prvním provedením downloadu doporučujeme pozorně přečíst následující návod.
 
Poznámka: Číslo verze systému PROMOTIC:

System PROMOTIC je autory systému dále zdokonalován. Každá nová verze systému PROMOTIC je označována číslem (to je důležité znát například při pozdějších aktualizacích novějšími verzemi, při technických dotazech, atd.). Verze systému PROMOTIC jsou označovány takto:

Promotic8.XX.YY - kde "XX" je číslo verze a "YY" je číslo upgrade dané verze (např. "Promotic 9.0.9")

 

PRVNÍ instalace systému PROMOTIC 9

Spustěte soubor instalace Promotic9xxyy.exe a dále postupujte podle pokynů instalačního programu.

Upgrade počítače s již nainstalovanou starší verzí systému PROMOTIC 9

Spustěte soubor instalace Promotic9xxyy.exe. Instalační program rozpozná, že na počítači byla nainstalována předchozí verze. Pokračováním instalace se automaticky provede přidání nové verze a předchozí zůstane zachována.

Nahrazeny mohou být jen soubory nebo programy, které jsou společné pro všechny verze.

Správu nainstalovaných verzí lze řešit pomocí programu PmManager.

Přechod mezi verzemi PROMOTIC 8 na PROMOTIC 9

Instalace verze PROMOTIC 9 rozpozná že je na počítači nainstalovaná některá z předchozích verzí PROMOTIC 8:
1) vytvoří funkční kopii složky této verze ve složce Promotic
2) provede odinstalaci původní verze

Odinstalování systému PROMOTIC 9

V OS Windows v nabídce "Start/Nastavení/Ovládací panely" (může být odlišné podle verze OS) zvolte "Přidat nebo ubrat programy". Tam v seznamu instalovaných programů vyberte položku PROMOTIC9 a stiskněte potvrzující tlačítko. Instalační program pak zobrazí okno ve kterém zvolte a potvrďte požadovanou volbu.

Poznámka: Při odinstalaci může (ve vyjímečných případech) vyskočit okno s upozorněním, že některý se souborů ActiveX nelze odstranit z registru Windows. Toto upozornění je vyvoláno tehdy, pokud složka původní instalace byla smazána, přejmenována nebo jmenovaný soubor ActiveX byl smazán, přemístěn, upgradován nebo registrován jinak než pomocí instalačního programu. Upozornění lze stornovat bez následků na funkčnost operačního systému.

Možné problémy s instalací

Problém s instalací přes Vzdálenou plochu Windows (Remote Desktop)

Součástí instalace systému PROMOTIC je také instalace ovladače Hardwarový (USB) licenční klíč. Protože přístup k HW prostředkům serveru je v tomto režimu omezen, je nutno tuto instalaci provést lokálně. Viz: Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP).

Tipy a doporučení

Začínajícím projektantům doporučujeme při seznamování se systémem PROMOTIC následující postup:
- Po instalaci systému PROMOTIC vyhledat v on-line dokumentaci PROMOTIC kapitolu UČEBNICE PROMOTIC. V této kapitole jsou popsány základy práce se systémem PROMOTIC.
- Při vytváření Vaší aplikace používejte příklady, které jsou součástí instalace systému (naleznete je ve složce /Pm/Examples).
- Při práci se systémem využívejte zabudovanou on-line dokumentaci PROMOTIC (kontextová nápověda - lze otevřít klávesou F1).
- Pro zájemce pořádáme školení a semináře.
- Na Vaše případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Popis instalačních obrazů

1. Okno pro výběr jazyka instalace
2. Okno potvrzení licenčních podmínek
3. Okno typu instalace
Cílová složka instalace
Typ instalace (Standardní, Expertní,...)
4. Okno nastavení komponent systemu PROMOTIC
Nastavení zástupců na plochu a do nabídky Start
Další nastavení komponent podle typu a výběru položek instalace
5. Okno průběhu instalace
Navigace:
 
 
- POKYNY pro instalaci systému PROMOTIC 9
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice