Promotic

Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP)

Tato kapitola popisuje způsob použití systému PROMOTIC přes vzdálenou plochu Windows (pomocí protokolu RDP).
Vzdálená plocha Windows umožňuje zobrazovat desktop Windows na jiném vzdáleném počítači.
Tento přístup je vhodný jak pro jednorázové vzdálené zásahy tak pro trvalou možnost práce se vzdáleným počítačem.

Vzdálenou plochu Windows lze použít jak pro zobrazení vzdálené plochy fyzického počítače, tak pro zobrazení vzdálené plochy Windows na virtuálním počítači.

Způsobů, jak toho dosáhnout je více. Nejčastěji se využívá prostředků obsažených přímo v OS Windows.
Ve všech OS Windows je zabudovaný klientský program pro připojení ke vzdálené ploše protokolem RDP.
Navíc některé verze OS Windows (např. serverové) umožňují nabízet plochu Windows vzdáleným klientům.

Podpora vzdálené plochy Windows (RDP) pro jednotlivé licenční klíče:

1. netkey - Síťový licenční klíč

Vzdálená plocha Windows (protokol RDP) funguje bez omezení, viz netkey - Síťový licenční klíč. Počet spuštěných aplikací je hlídán vzdáleným licenčním serverem PmLicServer.

2. swkey - Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows

Vzdálená plocha Windows (protokol RDP) funguje bez omezení, viz swkey - Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows. PROMOTIC má k licenci na tomto nosiči přímý přístup. Počet spuštěných aplikací je hlídán lokálně přímo systémem PROMOTIC.

3. hwkey - Hardwarový (USB) licenční klíč

a) Pro nové HW klíče distribuované od 1.5.2022 a pro systém PROMOTIC od verze Pm9.0.21 funguje vzdálená plocha Windows (protokol RDP) bez omezení, viz hwkey - Hardwarový (USB) licenční klíč.
Systém PROMOTIC má k licenci na tomto nosiči přímý přístup. Počet spuštěných aplikací je v případě RDP hlídán lokálně přímo systémem PROMOTIC.

Informaci o podpoře RDP konkrétního licenčního klíče lze zjistit:
- v INFO systému v runtime aplikace - viz /System/Licence/Licence medium result (rdp:1)
- v programu PmManager - viz Licence/Dostupné HW klíče (hwk=rdp:1;)
- v log souboru aplikace na řádku s číslem licence (hwk=rdp:1;)


b) Pro starší HW klíče distribuované před 1.5.2022 a/nebo pro systém PROMOTIC starší než verze Pm9.0.21 nefunguje vzdálená plocha Windows (protokol RDP).
PROMOTIC nemá k licenci na tomto nosiči přímý přístup a licenci si může vyčíst pomocí lokálního licenčního serveru PmLicServer.
Počet spuštěných aplikací je v případě RDP hlídán lokálním licenčním serverem.

Hlavním problémem při provozování systému PROMOTIC přes vzdálenou plochu Windows protokolem RDP je omezení oprávnění programu spuštěného v uživatelském režimu vzdáleným uživatelem.
Takto spuštěná aplikace PROMOTIC nemá přímý přístup k HW klíči (USB) a není schopen načíst svou licenci. PROMOTIC se tedy chová, jako by v USB portu počítače (fyzického nebo virtuálního) nebyl přítomen licenční klíč.
Program spuštěný jako služba vzdálené plochy Windows (relace vzdáleného uživatele) ale přístup k HW klíči má. Toho lze použít k vyřešení problému přístupu k licencím systému PROMOTIC ve vzdálené ploše Windows.

Licenční server PmLicServer (součást instalace PROMOTIC) obvykle běží jako služba Windows a tak má trvalý přístup k HW klíči i ve vzdálené ploše Windows.
To je důležité, protože PmLicServer je sám chráněn svým HW klíčem, a tato ochrana je funkční i v relaci vzdálené plochy. PmLicServer nabízí síťové licence PROMOTIC aplikacím pomocí síťového HTTP nebo HTTPS protokolu.
Aplikace mohou být na tomtéž (localhost) nebo i jiných počítačích v síti.

Praktickým řešením pro licencování aplikace PROMOTIC, spravované nebo provozované přes vzdálenou plochu Windows (RDP), je provozovat na tomtéž počítači současně licenční server PmLicServer a jednu konkrétní aplikaci PROMOTIC.
Tím se překoná omezení s licencováním aplikace PROMOTIC u vzdálené plochy Windows a přitom jsou všechny potřebné softwarové a hardwarové komponenty koncentrovány na tomto jediném počítači.

Jedná se o standardní řešení licencování lokální aplikace PROMOTIC, kdy PmLicServer zpřístupní aplikaci licenci buď na nosiči hwkey - Hardwarový (USB) licenční klíč nebo na nosiči netkey - Síťový licenční klíč.
Takto lze překonat omezení vzdálené plochy (RDP) Windows vzhledem k k HW klíči (starší klíče).

Toto řešení ale vyžaduje, aby počítač (služba) měl přístup k HW klíči (USB). Pokud se jedná o virtuální počítač, pak je nutno zajistit, aby na virtuálním počítači byl HW klíč trvale dostupný přes USB.
Toho se dá dosáhnout buď čistě softwarovými prostředky (zpřístupnění USB na fyzickém HOST počítače jako USB na virtuálním počítači GUEST) nebo pomocí HW zařízení, které umožňuje provozovat virtuální USB porty přes Ethernet.

Zpřístupnění licence obsažené v HW klíči prostřednictvím lokálního licenčního serveru:
PmLicServer.ini:
Konfigurační soubor PmLicServer.ini - Licenční server PmLicServer
[Config]
Medium=none
ini soubor aplikace:
[Licence]
UseLicServerHwk=1
Medium=hwkey:k1234

Historie:
Pm9.00.21: Od této verze funguje HW klíč přímo pod vzdálenou plochou Windows (RDP), bez využití lokálního licenčního serveru.
© MICROSYS, spol. s r.o.