Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP)

Tato kapitola popisuje způsob použití systému PROMOTIC přes vzdálenou plochu Windows (pomocí protokolu RDP). Vzdálená plocha Windows umožňuje zobrazovat desktop Windows na jiném vzdáleném počítači. Tento přístup je vhodný jak pro jednorázové vzdálené zásahy tak pro trvalou možnost práce se vzdáleným počítačem.

Vzdálenou plochu Windows lze použít jak pro zobrazení vzdálené plochy fyzického počítače, tak pro zobrazení vzdálené plochy Windows ve virtuálním počítači.

Způsobů, jak toho dosáhnout je více. Nejčastěji se využívá prostředků obsažených přímo v OS Windows. Ve všech OS Windows je zabudovaný klientský program pro připojení ke vzdálené ploše protokolem RDP. Navíc některé verze OS Windows (serverové) umožňují nabízet plochu Windows vzdáleným klientům.

Specifika provozování systému PROMOTIC přes vzdálenou plochu Windows protokolem RDP

Hlavním problémem při provozování systému PROMOTIC přes vzdálenou plochu Windows protokolem RDP je omezení práv programu spuštěného v uživatelském režimu vzdáleným uživatelem. Takto spuštěný PROMOTIC nemá přímý přístup k HW klíči (USB) a není schopen načíst svou licenci. PROMOTIC se tedy chová, jako by v USB portu počítače (fyzického nebo virtuálního) nebyl přítomen licenční HW klíč. Program spuštěný jako služba vzdálené plochy Windows (relace vzdáleného uživatele) ale přístup k HW klíči má. Toho lze použít k vyřešení problému přístupu k licencím systémem PROMOTIC ve vzdálené ploše Windows.

Licenční server PmLicServer (součást instalace PROMOTIC) běží standardně jako služba a tak má trvalý přístup k HW klíči i ve vzdálené ploše Windows. To je důležité, protože PmLicServer je sám chráněn svým HW klíčem, a tato ochrana je funkční i v relaci vzdálené plochy. PmLicServer nabízí síťové licence PROMOTIC aplikacím pomocí síťového HTTP nebo HTTPS protokolu. Aplikace mohou být na tomtéž (localhost) nebo i jiných počítačích v síti.

Praktickým řešením pro licencování aplikace PROMOTIC, spravované nebo provozované přes vzdálenou plochu Windows (RDP), je provozovat na tomtéž počítači současně licenční server PmLicServer a jednu konkrétní PROMOTIC aplikaci. Tím se překoná omezení s licencováním aplikace PROMOTIC u vzdálené plochy Windows a přitom jsou všechny potřebné SW a HW komponenty koncentrovány na tomto jediném počítači.

Jedná se o standardní řešení licencování lokální aplikace PROMOTIC, kdy PmLicServer zpřístupní aplikaci licenci buď na nosiči hwkey - Hardwarový (USB) licenční klíč nebo na nosiči netkey - Síťový licenční klíč. Takto lze překonat omezení vzdálené plochy (RDP) Windows vzhledem k HW klíči.

Toto řešení ale vyžaduje, aby počítač (služba) měl přístup k HW klíči (USB). Pokud se jedná o virtuální počítač, pak je nutno zajistit, aby ve virtuálním počítači byl HW klíč trvale dostupný přes USB. Toho se dá dosáhnout buď čistě SW prostředky (zpřístupnění USB na fyzickém HOST počítače jako USB ve virtuálním GUEST počítači) nebo pomocí HW zařízení, které umožňuje provozovat virtuální USB porty přes Ethernet.

Zpřístupnění licence obsažené v HW klíči prostřednictvím lokálního licenčního serveru:
PmLicServer.ini:
Konfigurační soubor PmLicServer.ini - Licenční server PmLicServer
[Config]
Medium=none
Aplikační ini soubor:
[Licence]
UseLicServerHwk=1
Medium=hwkey:k1234

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice