Promotic

System PROMOTIC oraz pulpit zdalny Windows (RDP)

Rozdział ten opisuje sposób użytkowania systemu PROMOTIC za pośrednictwem zdalnego pulpitu Windows (przy pomocy protokołu RDP).
Zdalny pulpit Windows umożliwia wyświetlić pulpit Windows na innymm zdalnym komputerze.
Taki dostęp jest odpowiedni nie tylko dla jednorazowej ingerencji, ale również dla trwałej możliwości pracy na komputerze zdalnym.

Pulpit zdalny Windows można zastosować jak do wyświetlenia ekranu fizycznego komputera, tak równiez do wyświetlenia zdalnego pulpitu Windows na komputerze wirtualnym.

Istnieje wiele sposobów, jak tego osiągnąć. Najczęściej są wykorzystywane narzędzia zawarte bezpośrednio w SO Windows.
We wszystkich SO Windows jest zabudowane oprogramowanie kliencke do połączenia zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP.
Ponadto niektóre wersje SO Windows (np. serwerowe) umożliwiają udostępnianie pulpitu Windows zdalnym klientom.

Wsparcie pulpitu zdalnego systemu Windows (RDP) dla pojedyczych nośników licencji:

1. netkey - Sieciowy klucz licencyjny

Zdalny pulpit Windows (protokół RDP) jest w pełni wspierany, patrz netkey - Sieciowy klucz licencyjny. Ilość uruchomionych aplikacji jest monitorowana zdalnym serwerem licencyjnym PmLicServer.

2. swkey - Programowy klucz licencyjny (.swk) powiązany z komponentami systemowymi SO Windows

Zdalny pulpit Windows (protokół RDP) jest w pełni wspierany, patrz swkey - Programowy klucz licencyjny (.swk) powiązany z komponentami systemowymi SO Windows. PROMOTIC ma bezpośredni dostęp do licencji na tym nośniku. Ilość uruchomionych aplikacji jest monitorowana lokalnie bezpośrednio przez system PROMOTIC.

3. hwkey - Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje

a) W przypadku nowych kluczy sprzętowych dystrybuowanych po 1.5.2022 oraz dla systemu PROMOTIC od wersji Pm9.0.21 zdalny pulpit Windows (protokół RDP) jest w pełni wspierany, patrz hwkey - Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje.
System PROMOTIC ma bezpośredni dostęp do licencji na tym nośniku. W przypadku RDP ilość uruchomionych aplikacji jest monitorowana lokalnie bezpośrednio przez system PROMOTIC.

Informację o wsparciu RDP konkretnego klucza licencyjnego można stwierdzić:
- w INFO systemie w runtime aplikacji - patrz /System/Licence/Licence medium result (rdp:1)
- w programie PmManager - patrz Licence/Dostupné klucze sprzętowe (hwk=rdp:1;)
- w pliku log aplikacji w wierszu z numerem licencji (hwk=rdp:1;)


b) W przypadku starzych kluczy sprzętowych dystrybuowanych przed 1.5.2022 i/lub dla systemu PROMOTIC starszy od wersji Pm9.0.21 zdalny pulpit Windows (protokół RDP) nie jest wspierany.
PROMOTIC nie ma bezpośredniego dostępu do licencji na tym nośniku a licencję może odczytać przy pomocy lokalnego serwera licencyjnego PmLicServer.
W przypadku RDP ilość uruchomionych aplikacji jest monitorowana lokalnym serwerem licencyjnym.

Głównym problemem podczs użytkowania systemu PROMOTIC poprzez zdalny pulpit Windows poprzez protokół RDP jest ograniczenie uprawnień oprogramowania uruchomionego w trybie użytkownika poprzez zdalnego użytkownika.
W taki sposób uruchomiona aplikacja PROMOTIC nie ma bezpośredni dostęp do klucza sprzętowego (USB) i nie jest w stanie wczytać licencje. PROMOTIC zachowuje się w sposób, jak by w porcie USB komputera (fizycznego lub wirtualnego) nie znajdował się klucz licencyjny.
Oprogramowanie uruchomione jako usługa zdalnego pulpitu Windows (relacja zdalnego użytkownika) jednak dostęp do klucza sprzętowego posiada. To można zastosować do rozwiązania problemu z dostępem do licencji systemu PROMOTIC na zdalnym pulpicie Windows.

Serwer licencyjny PmLicServer (darmowo do pobrania na https://www.promotic.eu/pl/) zazwyczaj działa jako usługa Windows i posiada stały dostęp do klucza sprzętowego również w trybie pulpitu zdalnego Windows.
To jest ważne, ponieważ PmLicServer sam jest zabezpieczony swoim kluczem sprzętowym, a to zbezpieczenie działa również podczas relacji zdalnego pulpitu. PmLicServer oferuje licencje sieciowe aplikacjom PROMOTIC poprzez protokół sieciowy HTTP lub HTTPS.
Aplikacje mogą się znajdować na tym samym (localhost) lub również na innych komputerach w sieci.

Praktycznym rozwiązaniem licencjonowania aplikacji PROMOTIC, nadzorowanej lub użytkowanej poprzez pulpit zdalny Windows (RDP), jest równocześnie użytkowanie na danym komputerze serwera licencyjnego PmLicServer oraz jednej konkretnej aplikacji PROMOTIC.
W taki sposób zostanie rozwiązane ograniczenie licencjonowania aplikacji PROMOTIC na pulpicie zdalnym Windows a jednocześnie wszystkie potrzebne programistyczne oraz sprzętowe komponenty są koncentrowane na jednym komputerze.

Chodzi o standardowe rozwiązanie licencjonowania lokalnej aplikacji PROMOTIC, kiedy PmLicServer udostępni aplikacji licencję zawartą w hwkey - Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje lub w netkey - Sieciowy klucz licencyjny.
W ten sposób można pominąć ograniczenia zdalnego pulpitu (RDP) Windows względem do klucza sprzętowego (starsze klucze).

Takie rozwiązanie jednak wymaga, by komputer (usługa) posiadał dostęp do klucza sprzętowego (USB). Jeżeli chodzi o komputer wirtualny, wtedy jest konieczne zapewnić, by na komputerze wirtualnym był klucz sprzętowy trwale dostępny poprzez USB.
Można to uzyskać lub przy pomocy oprogramowania (udostępnienie USB na fizycznym HOST komputera jak USB na komputerze wirtualnym GUEST) lub przy pomocy rozwiązań sprzętowych, które umożliwia użytkować wirtualne łącze USB poprzez Ethernet.

Udostępnienie licencji zawartej w kluczu sprzętowym za pośrednictwem lokalnego serwera licencyjnego:
PmLicServer.ini:
Plik konfiguracyjny PmLicServer.ini - Serwer licencyjny PmLicServer
[Config]
Medium=none
Plik ini aplikacji:
[Licence]
UseLicServerHwk=1
Medium=hwkey:k1234

Historia:
Pm9.00.21: Od tej wersji klucz sprzętowy działa bezpośrednio poprzez zdalny pulpit Windows (RDP), bez konieczności korzystania z lokalnego serwera licencyjnego.
© MICROSYS, spol. s r.o.