Promotic

Aktualizacje SO Windows - ustawienie

Windows 10

Użytkownikom systemu operacyjnego Windows 10 (Home, Pro) firma Microsoft sama określa kiedy dojdzie do pobrania oraz instalacji aktualizacji systemu, driverów oraz aplikacji. W przypadku niektórych wersji Windows 10 użytkownik ma możliwość aktualizacje tylko oddalić w czasie, ale to nie dotyczy poprawek zabezpieczeń, które wymuszą ich instalację oraz restart komputera. Taki sposób aktualizacji może spowodować duże problemy użytkownikom aplikacji działających całodobowo. Z tego powodu system operacyjny Windows 10 (Home, Pro) nie jest wskazany dla tego typu całodobowo działających systemów.

Dla całodobowo działających aplikacji można zastosować inne rodzaje SO Windows, które z punktu widzenia lepszej kontroli nad aktualizacjami są bardziej wskazane:

Windows Server

Windows Server został skonstruowany jako sieciowy, serwerowy system operacyjny i dlatego jest przeznaczony przede wszystkim do całodobowo działających aplikacji oraz usług. W tym systemie operacyjnym można nadzorować zachowanie automatycznych aktualizacji przy pomocy ustawień systemowych. Taki system operacyjny jest ogólnie dostępny na rynku, jego mankamentem może być wyższa cena w porównaniu do desktopowych Windows.


Windows Enterprise LTSC

System operacyjny Windows 10 Enterprise można zainstalować w wersji LTSC (Long Term Servicing Channel). Ta wersja systemu Windows nie zawiera niektóre aplikacje (Edge, itd.). Aktualizacje dla tej wersji SO Windows (LTSC) są wydawane co 2-3 lata i zawierają tylko poprawki zabezpieczeń (nie nowe funkcje i aplikacje). Jednak ich instalacja nie jest obowiązkowa. Dlatego możliwe jest działanie tego systemu operacyjnego w jego pierwotnej, nieaktualizowanej formie przez co najmniej 10 lat. Ten system operacyjny nadaje się zatem do ciągłej pracy aplikacji. Minusem jest to, że wersję Enterprise SO Windows 11/10 można uzyskać tylko za pośrednictwem Microsoft Software Assurance (licencjonowanie oprogramowania oraz model upgrade dla przedsiębiorstw), lub za pośrednictwem partnerów biznesowych firmy Microsoft w formie przedpłaconej usługi (podobne do usługi Office 365).

Wyłączenie usługi aktualizacji w Windows 10 (Home, Pro)

Aktualnie nie istnieje żaden sposób wyłączenia aktualizacji Windows przy pomocy panelu sterowania lub ustawień systemu Windows 10 (jak to było możliwe w poprzednich wersjach systemu). Istnieje tylko możliwość zabronienia lub wyłączenia usługi aktualizacji w systemie Windows 10.

Uwaga: Poprzez wyłączenie usługi SO Windows nastąpi ograniczenie komunikacji SO Windows z serwerem aktualizacji Microsoftu. Wtedy zwykłe aktualizacje nie zostaną pobrane i zainstalowane. Jakakolwiek aktualizacja oznaczona firmą Microsoft jako "Krytyczna" jednak zostanie automatycznie pobrana, zainstalowana a komputer zostanie ponownie uruchomiony.

W Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > w oknie Usługi wybierz Aktualizacje SO Windows. W celu wyłączenia, kliknij prawym przyciskiem myszki na proces, kliknij na "Właściwości" oraz wybierz Tryb uruchamiania - "Wyłączony". W ten sposób można zatrzymać usługę Aktualizacje SO Windows i niekrytyczne aktualizacje SO Windows nie zostaną na komputerze zainstalowane.

Jeżeli Państwa wersja systemu Windows 10 zawiera Group Policy, wtedy można niektóre ustawienia zmieniać przy pomocy Group Policy Editor. Uruchom gpedit.msc oraz przejdź na nastepujące ustawienia uprawnień:
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Aktualizacje SO Windows.
Po prawej stronie kliknij na "Kofiguracja automatycznych aktualizacji" ("Configure Automatic Updates") oraz odpowiednio zmień jego ustawienia.
© MICROSYS, spol. s r. o.