Promotic

System PROMOTIC oraz komputery wirtualne

Rozdział ten opisuje sposób użytkowania systemu PROMOTIC na komputerach wirtualnych. Co oznacza pojęcie komputer wirtualny? Zazwyczaj jest to układ, kiedy na jednym serwerze (hardware) jest uruchomionych kilka instancji (róznych) systemów operacyjnych, które na zewnątrz wydają się jako pojedyńcze platformy sprzętowe (a przy tym chodzi stale o jeden serwer).

Komputery wirtualne umożliwiają oddzielenie pojedyńczych systemów/aplikacji od siebie w taki sposób, by jedna aplikacja nie mogła jakkolwiek wpłynąć na działanie innej, lub by nie mogła wpłynąć na działanie samego systemu operacyjnego komputera (serwera).

Do tego celu są dzisaj do dyspozycji najróżniejsze środowiska wirtualizacyjne, na przykład Microsoft Virtual PC, Virtual Box od firmy Oracle, lub różnego rodzaju wersje VMware. Niektóre z tych środowisk należy zainstalować w systemie klienckim (HOST). W środowisku komputera wirtualnego można później zainstalować następne hostowane systemy operacyjne (GUEST).

Specyfika użytkowania systemu PROMOTIC w środowiskach wirtualnych

System PROMOTIC często jest stosowany w celu odczytu danych z różnego rodzaju systemów podrzędnych podłączonych do komputera poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera (RS232/485). Gotowa aplikacja PROMOTIC do poprawnego działania zazwyczaj wymaga licencję, patrz Typy nośników licencji PROMOTIC. Tu jest konieczne sobie uświadomić, że GUEST systemy często mają ograniczony dostęp do fizycznych części komputera (karta sieciowa, USB, portów COM) i dlatego dostęp na przykład do łącza szeregowego lub USB komputera może być znacząco ograniczony lub nawet w pełni uniemożliwiony.

Możliwość udostępnienia tych fizycznych części HOST na komputerze wirtualnym jest zależna od zastowanego środowiska wirtualnego. Niektóre środowiska nie umożliwiają korzystania z USB i w tych przypadkach jest konieczne obrać inny sposób licencjonowania systemu PROMOTIC, na przykład PmLicServer.

Jeżeli można zastosować np. klucza sprzętowego USB lub na łączu szeregowym na komputerze wirtualnym, wtedy jest konieczne sobie uświadomić, że korzystanie z niego na komputerze wirtualnym oznacza, że taki hardware nie bądzie dostępny dla komputera HOST ani dla ewentualnych komputerów wirtualnych na tym samym fizycznym komputerze. To znaczy, że jeden fizyczny hardware może być równocześnie dedykowany tylko dla jednego komputera (fizycznego lub wirtualnego).

Zapewnić, by na komputerze wirtualnym był trwale dostępny poprzez port USB, to można lub przy pomocy środków programistycznych (udostępnienie USB na fizycznym HOST komputera jako USB na komputerze wirtualnym GUEST) lub przy pomocy sprzętu HW, które umożliwia użytkować wirtualne łącze USB w sieci Ethernet.

Możliwe rozwiązania licencjonowania aplikacji użytkowanej na komputerze wirtualnym.
Sposób licencjonowania aplikacji PROMOTIC na komputerze wirtualnym, nawet z dostępem przy pomocy protokołu RDP - patrz System PROMOTIC oraz pulpit zdalny Windows (RDP).
© MICROSYS, spol. s r.o.