Update cookies preferences
Promotic

SO Windows Embedded oraz PROMOTIC

SO Windows Embedded (Windows 7 Embedded, Windows XP Embedded) jest "uszczuploną" wersją SO Windows zaprojektowany i skonfigurowany (zazwyczaj) dostawcą sprzętu do jego konkretnych produktów.

Przykłady producentów lub dystrybutorów sprzętu dla SO Windows Embedded, na których system PROMOTIC został przetestowany:
- Bernecker&Rainer, patrz http://www.br-automation.com, np. 5PP320.1214-39 = Komputer przemysłowy z panelem dotykowym
- ELCOM, a.s., patrz http://www.elcomgroup.cz
- AMiT, spol. s r.o., patrz https://amitomation.cz, np. APT4015AW = Komputer przemysłowy z panelem dotykowym
- Mikroklima, spol. s r.o., patrz http://www.mikroklima.cz


Instalację systemu PROMOTIC na takie urządzenia jest stosowne rozpocząć dopiero wtedy, kiedy są juń w pełni znane warunki, które ograniczają dostęp do dysku pierwotnego. Również w przypadku, że system PROMOTIC ma zostać zainstalowany na dysku wtórnym. Na przykład z tych warunków można wymienić wielkość wolnego miejsca na dysku pierwotnym, zezwolenie zapisu na dysk pierwotny, itd. Przy spełnieniu tech warunków instalacja powiedzie się zazwyczaj bez problemów.

Po instalacji jest stosowne przy pomocy przykładów w systemie PROMOTIC stopniowo sprawdzić funkcjonalność całego systemu. Konkretna instalacja SO Windows Embedded może mieć przez producenta sprzętu usunięte niektóre technologie, które są w pełnej instalacji SO Windows zapewnione.
Na przykład:
Czcionka - niezbędnymi są następujące czcionki Microsoft Sans Serif, Arial oraz Courier New.
Driver klucza sprzętowego - podczas instalacji może dojść do problemu z uruchomieniem drivera klucza sprzętowego. Dostawca nie zapewnia jego funkcjonalności pod SO Windows Embedded. Jeżeli driver dostarczony z systemem PROMOTIC nie funkcjonuje, wtedy można go zastąpić przez starszy driver.


Zastosowanie aplikacji PROMOTIC na komputerze z SO Windows Embedded może być dogodne na przykład dla następujących celów:
- Koncentrator danych. Aplikacja PROMOTIC odczytuje dnay z różnych komunikacji (łącze szeregowe, Ethernet ...), dane te opracowuje i oferuje je do wyższych poziomów sterowania na przykład poprzez Ethernet. W takim przypadku aplikacja nie musi mieć żadnego interfejsu graficznego.
- Web serwer. Aplikacja PROMOTIC zawiera na przykład taką samą funkcjonalność jako koncentrator danych, lecz dodatkowo oferuje interfejs graficzny jako Web serwer (oferuje Web panele, itd.).
- Terminal graficzny. Niektóre komputery z SO Windows Embedded posiadają również własny wyświetlacz (często TouchPanel), na którym można wyżwietlać panele aplikacji PROMOTIC.
- itd.


Notatka:
Do komputera z SO Windows Embedded instaluje się standardowa wersja systemu PROMOTIC, tzn. dla SO Windows Embedded nie istnieje żadna specjalna wersja systemu PROMOTIC. W systemie PROMOTIC nie ma żadnych testów co do opisywanej wersji SO Windows, tzn. system PROMOTIC działa na SO Windows Embedded tak samo jak na innych wersjach SO Windows.
© MICROSYS, spol. s r.o.