Update cookies preferences
Promotic

Problémy s nastavením nebo načtením licence

Obecné zjištění funkčnosti ovladače HW klíče

Po instalaci systému PROMOTIC na cílový počítač a po zasunutí licenčního USB licenčního klíče do portu se klíč rozsvítí (to platí pro běžné standardní klíče). Ve Web prohlížeči na adrese http://localhost:1947 při zvolení položky Sentinel keys bude vidět grafická podoba připojeného klíče a tlačítkem Blink on lze tento klíč rozblikat.

1. Aplikace nenačte licenci z HW klíče

Příčinou může být:
a) V instalované verzi PROMOTIC není vhodný ovladač HW klíče pro danou verzi OS Windows. Řešení viz Tabulka kompatibility OS Windows a verze PROMOTIC
b) Aplikace se spouští vzdáleně v režimu RDP (vzdálená plocha). Řešení viz Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP)
c) Chyba v INIsouboru aplikace v sekci "Licence"
d) Aplikace (ve verzi PROMOTIC 9) se spouští ve vývojovém prostředí ale HW klíč obsahuje runtime licence.
Správné nastavení pro spuštení aplikace se nastaví programem PmManager pomocí konfigurátorů v položce "Nástroje a nastavení > Základní nastavení".

2. Aplikace na virtuálním počítači

Možností je několik a ty závisí na dostupnosti USB portu pro virtuální počítač a také na způsobu administrace takového počítače (RDP protokolem nebo jinak).

a) Možnosti, pokud je HW klíč umístěn v USB portu hostitelského zařízení a zpřístupněn pro USB na virtuálním počítači.
a1) Klíč může obsahovat runtime licenci, ale může nastat problém se spuštěním aplikace, protože aplikace (z důvodu RDP přístupu nebo jiných příčin) nemusí mít práva pro přístup na USB port.
Tyto práva má vždy pokud je spuštěna jako služba v systému Windows. Ale v tom případě je aplikace bez grafického rozhraní.
a2) Licence je nabízena licenčním serverem. Viz Síťová licence PROMOTIC, Síťový licenční klíč, Licenční server PmLicServer.
b) Pro virtuální počítač není dostupný USB port.
b1) Licence je nabízena licenčním serverem spuštěném na jiném počítači v lokální síti. Viz odkazy Síťová licence PROMOTIC, Síťový licenční klíč, Licenční server PmLicServer.
b2) Licence vázaná na operační systém (Windows) počítače. Viz Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows.

3. Starší funkční aplikace přenesená na nový počítač.

Je nutno zjistit verzi PROMOTIC ve které je aplikace provozována. Pak podle tabulky kompaktibility zjistit zda danou verzi lze provozovat na nainstalované verzi OS Windows.

a) Pokud je tento předpoklad splněn, pak se na cílovém počítači nainstaluje příslušná verze PROMOTIC. a příslušný ovladač z https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm. Nakopíruje se aplikace a případné další komponenty nutné k běhu aplikace (databáze, komunikační ovladače, ...).
b) Pokud aplikaci v dané verzi nebude možné provozovat na daném OS Windows, pak bude nutno aplikaci konvertovat na vyšší verzi PROMOTIC podporovanou v OS Windows. To lze provést pouze s vývojovou licencí PROMOTIC vlastníkem aplikace nebo s jeho souhlasem. V tom případě může dojít k tomu, že bude nutno obnovit licenci (PmUpgrade10 - Prodloužení období pro upgrade a rozšíření licence klíče o 10 let).
c) Pokud aplikace je přenášena na virtuální počítač, pak musí splňovat požadavek 3a, ale také může dojít ke změné způsobu licencování podle bodu 2.

4. Runtime licenci stále nelze načíst

Možné příčiny:
- Aplikace je spouštěna pomocí vzdálené plochy RDP protokolem.
- Aplikace (ve verzi PROMOTIC 9) se snaží spustit do vývojového prostředí místo do runtime
- Nefunkční ovladač HW klíče
- Chyba v INIsouboru aplikace v sekci "Licence"
- Licence byla vystavena s časovým omezením které již uplynulo


Doporučený postup:

Licence je obsažena v HW klíči:
1) Zjistit funkčnost ovladače HW klíče.
2) Zkontrolovat nastavení HW klíče - viz Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP)
3) Spustit aplikační Demo (nebo jinou aplikaci malé velikosti) a zjistit v INFO systému v kartě "PmaRoot > Licence" zda je licence načtena. Pokud ano (v položce "Licence number" je uvedeno čtyřmístné číslo licence), pak je nutno hledat chybu v nastavení samotné aplikace.


Licence je poskytnuta licenčním serverem:
1) Zkontrolovat funkčnost licenčního serveru na adresách (ve verzi PROMOTIC 9) http://ipserveru:5656/info.html a http://ipserveru:5656/log.html. Postup instalace a zprovoznění je popsán v dokumentaci pro danou verzi PROMOTIC. Viz Licenční server PmLicServer.
2) Zkontrolovat nastavení v INIsouboru aplikace, viz Licenční server PmLicServer.


Licence je vázána na OS Windows:
2) Licence byla funkční ale po nějaké době selhala.
 
To může způsobit časové omezení nastavené v licenci nebo aktualizace, upgrade či migrace virtuálního počítače s OS Windows, které vyvolaly změny v identifikaci OS Windows
 
Je nutno vygenerovat novou platnou licenci SwLicWithWIN (služba může být zpoplatněna).
© MICROSYS, spol. s r.o.