Promotic

Síťová licence PROMOTIC

Co je síťová licence PROMOTIC


V systému PROMOTIC od verze Pm8.2.0 je zaveden nový způsob licencování – netkey - Síťový licenční klíč. Jedná se o řešení, kdy aplikace PROMOTIC nemusí mít licenci v podobě HW klíče, ale aplikace může použít licenci, která je umístěná na licenčním serveru, ke kterému je aplikace připojená po síti.
Tato síťová licence PROMOTIC funguje tak, že na vybraný počítač v daném podniku se nainstaluje program Licenční server PmLicServer. Na tento server se pak umísťují licence v podobě SWK souborů pro jednotlivé aplikace. Licenční server, který funguje jako Web server, se během instalace automaticky nastaví jako služba OS Windows - běží na pozadí bez nutnosti přihlášení uživatele k danému počítači.

Licenční server PmLicServer je součástí instalace systému PROMOTIC a lze jej provozovat pod OS Windows XP a výše. Počítač, na kterém je nainstalován licenční server nemusí být vyhrazen pouze pro běh licenčního serveru a lze jej používat i pro jiné účely. Vlastní licenční server je chráněn speciálním HW klíčem, který je určen pouze pro zabezpečení licenčního serveru a takový klíč nelze použít samostatně (bez SWK licenčních souborů) pro jakoukoli aplikaci PROMOTIC. Licenční server není funkční bez příslušného HW klíče.

Toto řešení má několik výhod ve srovnání s jinými způsoby licencování:
1. Na počítači s aplikací PROMOTIC není nutné instalovat žádný HW klíč. USB port tohoto počítače s aplikací tedy není obsazen a nemusí tudíž být vůbec fyzicky přítomen (což je případ některých IPC).
2. Ve srovnání s licencí v podobě "SW klíče s kontrolou hardware", síťová licence není svázaná s konkrétním počítačem a lze ji snadno přenést na jiný počítač.
3. Tímto způsobem lze snadno licencovat aplikace běžící ve virtuálním prostředí (VMWare, VirtualBox, VirtualPC atd.)
 
Kromě samotného licenčního serveru je dále zapotřebí mít licenci ke konkrétní aplikaci. Tato licence je svázaná s konkrétním licenčním serverem a proto ji není možné používat s jiným licenčním serverem nebo samostatně. Jeden licenční server může obsahovat více různých licencí pro více aplikací.
Aplikace jak při spouštění tak i během provozu periodicky ověřuje na licenčním serveru, zda je požadovaná licence dostupná. Aplikaci lze spustit z libovolného počítače a proto není svázaná s konkrétním počítačem.

Jak získat síťovou licenci PROMOTIC


Při objednání nové licence je nutno v objednávce uvést, že se má jednat o síťovou licenci. Pokud se jedná o první síťovou licenci, pak zákazník obdrží:
 
1. HW klíč pro licenční server. HW klíč se dodává automaticky s první síťovou aplikační licencí, není jej tedy možné pořídit samostatně.
2. SW licenci svázanou s výše uvedeným licenčním serverem v podobě SWK licenčního souboru.
 
Pokud se nejedná o první síťovou licenci (PROMOTIC licenční server již existuje), pak je nutno při objednávce uvést číslo tohoto licenčního serveru, se kterým bude licence používána. Cena síťové licence je shodná s licencemi dodávanými formou HW klíčů nebo SW klíčů podle aktuálního ceníku. Síťovou PROMOTIC licenci v podobě licenčního SWK souboru je nutné umístit na počítač s licenčním serverem do složky \Licences.

Jak zprovoznit síťovou licenci PROMOTIC

1. Instalace a nastavení licenčního serveru PmLicServer.
Licenční server PmLicServer je součástí instalace systému PROMOTIC. Během instalace systému PROMOTIC stačí povolit jeho instalaci a postupovat dle pokynů instalačního programu. Licenční server PmLicServer je nutné provozovat se speciálním HW klíčem pro licenční server.
 
2. Umístění licenčního souboru na licenčním serveru.
Po zprovoznění licenčního serveru je nutno uložit na tento server potřebné licence v podobě licenčních SWK souborů svázaných s nainstalovaným licenčním serverem. Licenční soubory je zapotřebí uložit do složky \Licences. Pro každou aplikaci je zapotřebí použít odpovídající SWK soubor.
 
3. Nastavení aplikace PROMOTIC na libovolném počítači v dané síti (licenční klient)
 
V INI souboru aplikace PROMOTIC je nutno zapsat do sekce [Licence] nový klíč (řádek):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.254:5656/Pm5555.swk
kde netkey znamená, že jde o síťovou licenci, http (nebo https) znamená standardní (nebo zabezpečený) komunikační protokol, za IP adresou licenčního serveru (nebo jeho jménem) následuje číslo portu (standardně 5656, lze změnit v konfiguračním souboru licenčního serveru) a Pm5555.swk znamená název použitého licenčního souboru umístěného na licenčním serveru.
Upozornění:
Přihlášený Windows uživatel musí mít povolená oprávnění zapisovat do následujících souborů:
- do app.ini souborů aplikace PROMOTIC vázaných na Licenční server PmLicServer

Rozšíření síťové licence PROMOTIC


Síťovou licenci PROMOTIC lze rozšiřovat stejně jako ostatní licence PROMOTIC. Zákazník vždy obdrží novou verzi licenčního souboru, kterým pak nahradí původní (starý) licenční soubor SWK na licenčním serveru.
Všechny licenční soubory jsou archivovány dodavatelem, důrazně však doporučujeme zálohovat své SWK licenční soubory k danému licenčnímu serveru také lokálně.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.