Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Síťová licence PROMOTIC

Co je síťová licence PROMOTIC

V systému PROMOTIC od verze 8.2 je zaveden nový způsob licencování – síťová licence PROMOTIC. Jedná se o řešení, kdy aplikace PROMOTIC nemusí mít licenci ve formě HW klíče, ale aplikace může použít licenci, která je umístěná na licenčním serveru, ke kterému je aplikace připojená po síti.

Tato síťová licence PROMOTIC funguje tak, že na vybraný počítač v daném podniku se nainstaluje program Licenční server PmNetKey. Na tento server se pak umísťují licence ve formě SWK souborů pro jednotlivé aplikace. Licenční server, který funguje jako Web server, se při instalaci automaticky nastaví jako služba operačního systému - běží na pozadí bez nutnosti přihlášení uživatele k danému počítači.

Licenční server PmNetKey je volně dostupný na https://www.promotic.eu/cz/ a lze jej provozovat pod OS Windows XP a výše. Počítač, na kterém je nainstalován licenční server nemusí být vyhrazen pouze pro běh licenčního serveru a je možné jej používat i pro jiné účely. Vlastní licenční server je chráněn speciálním HW klíčem, který je určen pouze pro zabezpečení licenčního serveru a takový klíč nelze použít samostatně (bez SWK licenčních souborů) pro jakoukoli aplikaci PROMOTIC. Licenční server bez příslušného HW klíče nefunguje.

 
Toto řešení má několik výhod ve srovnání s jinými způsoby licencování:
1. Na počítači s aplikací PROMOTIC není nutné instalovat žádný HW klíč. USB port tohoto počítače s aplikací tedy není obsazen a nemusí tudíž být vůbec fyzicky přítomen (což je případ některých IPC).
2. Ve srovnání s licencí ve formě "SW klíče s kontrolou hardware", síťová licence není svázaná s konkrétním počítačem a je možné ji snadno přenést na jiný počítač.
3. Tímto způsobem je možné snadno licencovat aplikace běžící ve virtuálním prostředí (VMWare, VirtualBox, VirtualPC atd.)
 

Kromě samotného licenčního serveru je dále zapotřebí mít licenci ke konkrétní aplikaci. Tato licence je svázaná s konkrétním licenčním serverem, není možné ji používat s jiným licenčním serverem nebo samostatně. Jeden licenční server může obsahovat více různých licencí pro více aplikací.

Aplikace jak při spouštění tak i během provozu periodicky ověřuje na licenčním serveru, zda je požadovaná licence dostupná. Aplikaci je možné spustit z libovolného počítače, není tedy svázaná s konkrétním počítačem.

Jak získat síťovou licenci PROMOTIC

Při objednání nové licence je nutné v objednávce uvést, že se má jednat o síťovou licenci. Pokud se jedná o první síťovou licenci, pak zákazník obdrží:

 
1. HW klíč pro licenční server. HW klíč se dodává automaticky s první síťovou aplikační licencí, není jej tedy možné pořídit samostatně.
2. SW licenci svázanou s výše uvedeným licenčním serverem ve formě SWK licenčního souboru.
 

Pokud se nejedná o první síťovou licenci (PROMOTIC licenční server již existuje), pak je nutné při objednávce uvést číslo tohoto licenčního serveru, se kterým bude licence používána. Cena síťové licence je shodná s licencemi dodávanými formou HW klíčů/ SW klíčů dle aktuálního ceníku. Síťovou PROMOTIC licenci ve formě licenčního SWK souboru je nutné umístit na počítač s licenčním serverem do stejného adresáře, kde je nainstalován licenční server (standardně "C:\Program Files (x86)\Promotic\Promotic Net Licence Manager – PmNetKey").

Jak zprovoznit síťovou licenci PROMOTIC

1. Instalace a nastavení licenčního serveru PmNetKey
Licenční server PmNetKey je volně dostupný ke stažení na https://www.promotic.eu/cz/. Po stažení stačí spustit jeho instalaci a postupovat dle pokynů instalačního programu. Licenční server PmNetKey je nutné provozovat se speciálním HW klíčem pro licenční server.
 
2. Umístění licenčního souboru na licenčním serveru.
Po zprovoznění licenčního serveru je potřeba na tento server uložit potřebné licence ve formě licenčních SWK souborů svázaných s nainstalovaným licenčním serverem. Licenční soubory je zapotřebí uložit do složky, ve které je nainstalován licenční server. Pro každou aplikaci je zapotřebí použít odpovídající SWK soubor.
 
3. Nastavení aplikace PROMOTIC na libovolném počítači v dané síti (licenční klient)
 
V INI souboru aplikace PROMOTIC je potřeba zapsat do sekce [Licence] nový klíč (řádek):
 
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.254:81/Pm5555.swk
 

kde netkey znamená, že jde o síťovou licenci, http (nebo https) znamená standardní (nebo zabezpečený) komunikační protokol, za IP adresou licenčního serveru (nebo jeho jménem) následuje číslo portu (standardně 81, je možné změnit v konfiguračním souboru licenčního serveru) a Pm5555.swk znamená název použitého licenčního souboru umístěného na licenčním serveru.

 
 
Upozornění:
 
Přihlášený Windows uživatel musí mít povolená oprávnění zapisovat do následujících souborů:
- do PmNetKeyA.log souboru Licenčního serveru PmNetKey
- do app.ini souborů PROMOTIC aplikací vázaných na Licenční server PmNetKey

Rozšíření síťové licence PROMOTIC

Síťovou licenci PROMOTIC je možné rozšiřovat stejným způsobem jako ostatní licence PROMOTIC. Zákazník vždy obdrží novou verzi licenčního souboru, kterým pak nahradí původní (starý) licenční soubor SWK na licenčním serveru.

Všechny licenční soubory jsou archivovány dodavatelem, důrazně však doporučujeme zálohovat své SWK licenční soubory k danému licenčnímu serveru také lokálně.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice