Promotic

Složky a soubory systému PROMOTIC

Struktura složek systému PROMOTIC:

\Promotic - Hlavní složka systému PROMOTIC.
\PmVXXYY - Složka s danou verzí PROMOTIC (například Pm90027, Pm80332, Pm70507).
Těchto složek zde může být více (tzn. zde může být více verzí současně).
Viz Složky a soubory aplikace PROMOTIC.
\Bin32
PromoticRt32.exe - Program pro 32-bit runtime dané verze.
PromoticDt32.exe - Program pro 32-bit vývojové prostředí dané verze.
\Bin64
PromoticRt64.exe - Program pro 64-bit runtime dané verze.
PromoticDt64.exe - Program pro 64-bit vývojové prostředí dané verze.
\Resource
\Anim - Soubory typu gif určené pro objekt PmgAnimImage.
\Img - Soubory typu svg / png určené pro objekt PmgRasterImage.
\Old - Staré obrázky (bmp soubory) udržované pouze pro kompatibilitu starých aplikací.
\Report - Soubory typu htm určené pro objekt PmaReport.
\Sound - Soubory typu wav určené pro konfiguraci zvuku. Například:
- pro metodu Pm.PlaySound.
- v alarmech, konfigurátor "Parametry zvuku".
...
\GCfg - Složka konfiguračních souborů systému PROMOTIC (například PmManager.ini, PromoticDt.ini, atd.). Cestu k této složce lze nastavit v souboru PmCfg.ini.
\GTemp - Složka dočasných souborů systému PROMOTIC (například PmManager.log, LicServer.log, atd.). Cestu k této složce lze nastavit v souboru PmCfg.ini.
\LicServer - Složka programu Licenční server PmLicServer.
\Licences - Složka licenčních souborů SWK. Cestu k této složce lze nastavit v souboru PmCfg.ini.
\Tools - Složka pomocných nástrojů systému PROMOTIC. Cestu k této složce lze nastavit v souboru PmCfg.ini.
\HwKey - Ovladač licenčního HW klíče. Viz hinstall.exe - Ovladač HW klíče.
\MsSQL - Pomocné nástroje pro databázi MS SQL. Viz Konfigurace MS SQL Serveru nebo MS SQL Serveru Express.
\PmDbAdmin - Jednoduchý správce databáze MsSQL a CompactSQL. Viz PmDdAdmin - správa SQL databází.
\PmHttpConfig - Konfigurace HTTP/HTTPS Windows služby. Viz PmHttpConfig.exe.
\PmRtManager - Správce běžících aplikací. Viz PmRtManager.
\PmSignal - Komponenta pro zachycení události od jiné aplikace. Viz onAppSignal.
\PmSwLic - Nástroj pro vytvoření informací o HW počítače pro SW licenční klíč. Viz Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows.
\SafeOper - Pomůcky pro nastavení zabezpečení aplikace proti nežádoucím zásahům uživatele. Viz SafeOper.
\Apps - Složka obsahující různé aplikace PROMOTIC. Tato složka může být umístěna i mimo složku \Promotic. Cestu k této složce lze nastavit v souboru PmCfg.ini.
\Aplikace1 - Složka pro jednu aplikaci PROMOTIC. Viz Složky a soubory aplikace PROMOTIC.
...
\AppLib
\PmgObjects
PmManager.exe - Hlavní program systému PROMOTIC. Viz PmManager.
PmCfg.ini - Hlavní konfigurační soubor systému PROMOTIC. Obsahuje například nastavení cest ke složkám \GCfg, \GTemp, \Apps, \Tools a \Licences.

Zabezpečení složek systému PROMOTIC

Během instalace systému PROMOTIC dojde k automatickému nastavení zabezpečení složek následujícím způsobem:
- Zabezpečení hlavní složky PROMOTIC, složky licenčního serveru (\Promotic\LicServer), složky nástrojů PROMOTIC (\Promotic\Tools) a složek verzí (Od verze Pm9.0.2) je nastaveno tak, aby změny v těchto složkách mohli provádět pouze uživatelé s administrátorskými právy. Protože pro smazání, přejmenování, vložení nebo jiné úpravy těchto složek, jejich podsložek nebo souborů je nutné oprávnění administrátora, jsou složky chráněny proti neoprávněnému přístupu a není možné zaměnit spustitelné nebo binární soubory systému PROMOTIC za soubory obsahující škodlivý kód.
- Zabezpečení ostatních složek je nastaveno tak, aby změny v těchto složkách mohl provádět jakýkoliv přihlášený uživatel.
Takto je zajištěn bezproblémový přístup uživatelů i spuštěných programů:
- do složky aplikace (\Promotic\Apps),
- do složky konfiguračních souborů (\Promotic\GCfg),
- do složky dočasných souborů (\Promotic\GTemp),
- do složky licenčních souborů (\Promotic\Licences) atd.
- Pokud hlavní složka systému PROMOTIC není umístěna v kořenové složce disku ani ve složce Program Files OS Windows, pak není zabezpečení rodičovských složek hlavní složky PROMOTIC během instalace nastaveno. Proto je nutno manuálně nastavit oprávnění pro všechny složky nacházející se mezi kořenovovou složkou disku a hlavní složkou PROMOTIC. To lze provést např. v kartě "Zabezpečení" ve vlastnostech složky v Průzkumníku souborů Windows.
- Zabezpečení celého systému PROMOTIC nebo vybrané podsložky v hlavní složce lze změnit v kartě "Nástroje a nastavení > Zabezpečení" programu PmManager. Pokud je zabezpečení systému PROMOTIC vypnuto, pak ani během instalace dalších verzí PROMOTIC nebude zabezpečení složek obnoveno.


Upozornění:
Tato struktura složek je platná od verze Pm9.0.0.

Ve verzích PROMOTIC 8 a nižších byla aktuální verze PROMOTIC uložena např. ve složce "C:\Pm" a aplikace v jiné složce (např. C:\PmProj).
Tato struktura měla nevýhody:
- Špatně se pracovalo s více verzemi PROMOTIC. Jiné verze musely být v samostaných složkách (např. C:\Pm75) a přepínání aktuální verze se provádělo pomocí souboru PmReg.bat.
- Celý systém PROMOTIC včetně aplikací tak byl roztříštěn do více samostatných složek na disku.
- Nebyl správce verzí PmManager.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Složky a soubory systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.