Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Adresáře a soubory systému PROMOTIC

Struktura adresářů systému PROMOTIC:

\Promotic - Hlavní složka systému PROMOTIC.
\PmVXXYY - Složka s danou verzí PROMOTIC (například Pm90012, Pm80332, Pm70507).

Těchto složek zde může být více (tzn. zde může být více verzí najednou).

Viz Adresáře a soubory aplikace PROMOTIC.

\Bin32
PromoticRt32.exe - Program pro 32bit runtime dané verze.
PromoticDt32.exe - Program pro 32bit vývojové prostředí dané verze.
\Bin64
PromoticRt64.exe - Program pro 64bit runtime dané verze.
PromoticDt64.exe - Program pro 64bit vývojové prostředí dané verze.
\Resource
\Anim - Soubory typu gif určené pro objekt PmgAnimImage.
\Img - Soubory typu svg / png určené pro objekt PmgRasterImage.
\Old - Staré obrázky (bmp soubory) udržované pouze pro kompatibilitu starých aplikací.
\Report - Soubory typu htm určené pro objekt PmaReport.
\Sound - Soubory typu wav určené pro konfiguraci zvuků. Například:
- pro metodu Pm.PlaySound.
- v alarmech, konfigurátor "Parametry zvuku".
...
\GCfg - Složka konfiguračních souborů systému PROMOTIC (například PmManager.ini, PromoticDt.ini, atd.).
\GTemp - Složka dočasných souborů systému PROMOTIC (například PmManager.log, LicServer.log, atd.).
\LicServer - Složka programu Licenční server PmLicServer.
\Licences - Složka licenčních souborů SWK.
\Tools - Složka pomocných nástrojů systému PROMOTIC.
\HwKey - Ovladač licenčního HW klíče. Viz hinstall.exe - Ovladač hardwarového klíče.
\MsSQL - Pomocné nástroje pro databázi MS SQL. Viz Konfigurace MS SQL Serveru nebo MS SQL Serveru Express.
\PmDbAdmin - Jednoduchý správce databáze MsSQL a CompactSQL. Viz PmDdAdmin - správa SQL databází.
\PmHttpConfig - Konfigurace HTTP/HTTPS Windows služby. Viz PmHttpConfig.exe.
\PmRtManager - Správce běžících aplikací. Viz PmRtManager.
\PmSignal - Komponenta pro zachycení události od jiné aplikace. Viz SafeSignal.
\PmSwLic - Nástroj pro vytvoření informací o HW počítače pro licenční SWK klíč. Viz Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty operačního systému WINDOWS.
\SafeOper - Pomůcky pro nastavení zabezpečení aplikace proti nežádoucím zásahům uživatele. Viz SafeOper.
\Apps - Složka obsahující různé aplikace PROMOTIC. Tato složka může být umístěna i mimo složku \Promotic.
\Aplikace1 - Složka pro jednu aplikaci PROMOTIC. Viz Adresáře a soubory aplikace PROMOTIC.
...
\AppLib
\PmgObjects
PmManager.exe - Hlavní program systému PROMOTIC. Viz PmManager.
PmCfg.ini - Hlavní konfigurační soubor systému PROMOTIC.
 
Upozornění:

Tato adresářová struktura je platná od verze Pm9.0.0.

 
Ve verzích PROMOTIC 8 a nižších byla aktuální verze PROMOTIC uložena např. ve složce "C:\Pm" a aplikace v jiné složce (např. C:\PmProj).
Tato struktura měla nevýhody:
- Špatně se pracovalo s více verzemi PROMOTIC. Jiné verze musely být v samostaných složkách (např. C:\Pm75) a přepínání aktuální verze se provádělo pomocí souboru PmReg.bat.
- Celý systém PROMOTIC včetně aplikací tak byl roztříštěn do více samostatných složek na disku.
- Nebyl správce verzí PmManager.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Adresáře a soubory systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice