Update cookies preferences
Promotic

PmDdAdmin - správa SQL databází

Použití

PmDbAdmin je nástroj, který slouží pro jednoduchou správu databází (v současnosti pouze MS SQL Server a MS SQL Server Compact - popis, Instalace a správa). Je přizpůsoben především pro použití správy, která souvisí s nároky systému PROMOTIC na tyto databáze.
Nástroj využívá grafické rozhraní HTML a pro přístup k databázím je využito rozhraní ADO technologie od firmy Microsoft.

Aplikace PmDbAdmin je standardně umístěna ve složce \Promotic\Tools\PmDbAdmin (PmDbAdmin.chm).

První spuštění nástroje PmDbAdmin

První použití nástroje předpokládá, že již byla nainstalována některá z verzí SQL databázového serveru - viz MSSQL.Install a že je tento server lokální nebo přístupný v LAN síti. Dále je pak vhodné, aby se v registrech Windows zaregistrovalo použití ADO technologie. Odstraní se tím bezpečnostní výzvy, které upozorňují uživatele na použití ADO. Registrace se provede potvrzením v okně vyvolanéme odkazem 'Registration ActiveX ADO' na úvodní stránce. Na úvodní stránce je také implicitně přednastaven přihlašovací okno, které předpokladá že databázový server je umístěn na lokálním počítači (v jiném případě název databázového serveru v síti), jméno uživatele je sa (systémový administrátor) a nevyplněné přístupové heslo uživatele. Připojení se provede tlačítkem "Připojit se k serveru" nebo potvrzení klávesou Enter.

Po připojení v kartě "Informace" bude zvýrazněna informace o tom, zda server je nakonfigurován pro systém PROMOTIC.
V administrátorském režimu sa pak lze tlačítkem tuto konfiguraci provést nebo odstranit.
Tyto akce mají téměř totožnou funkci jako konfigurační operace popsané v MSSQL.Install. Jediným rozdílem je možnost změnit předdefinovaná hesla pro vzniklé uživatelské účty.

Historie:
Pm9.00.08: Oprava pro SQL Server 2017 - za určitých okolností nešlo vytvořit nebo smazat databázi.
© MICROSYS, spol. s r.o.