Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmDdAdmin - správa SQL databází

Použití

PmDbAdmin je nástroj, který je určen pro jednoduchou správu databází (v současnosti pouze MS SQL Server). Je přizpůsoben především pro použití správy, která souvisí s nároky systému PROMOTIC na tyto databáze. Nástroj využívá grafické rozhraní HTML, používá JAVA skripty a pro přístup k databázím je využito rozhraní ADO technologie od firmy Microsoft. ADO technologie je součástí operačních systému od OS Windows XP. Pro starší operační systémy je ADO technologie instalována současně s instalací systému PROMOTIC.

Aplikace PmDbAdmin je standartně na disku umístěna ve složce C:/Pm/Tools/PmDbAdmin/PmDbAdmin.chm.

První spuštění nástroje PmDbAdmin

První použití nástroje předpokládá, že již byla nainstalována některá z verzí SQL databázového serveru - viz MSSQL.Install a že je tento server lokální nebo přístupný v LAN síti. Dále je pak vhodné, aby se v registrech Windows zaregistrovalo použití ADO technologie. Odstraní se tím bezpečnostní výzvy, které upozorňují uživatele na použití ADO. Registrace se provede potvrzením v okně vyvolanéme odkazem 'Registration ActiveX ADO' na úvodní stránce. Na úvodní stránce je rovněž implicitně přednastaven přihlašovací okno, které předpokladá že databázový server je umístěn na lokálním počítači (jinak název databázového serveru v síti), jméno uživatele je sa (systémový administrátor) a nevyplněné přístupové heslo uživatele. Připojení se provede tlačítkem Připojit se k serveru nebo potvrzením klávesou Enter.

Po připojení v záložce Informace bude zvýrazněna informace o tom, je-li server nakonfigurován pro systém PROMOTIC. V administrátorském režimu sa pak lze tlačítkem tuto konfiguraci provést nebo odstranit. Tyto akce mají téměř totožnou funkci jako konfigurační operace popsané v MSSQL.Install. Jediným rozdílem je možnost změnit předdefinovaná hesla pro vzniklé uživatelské účty.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice