Promotic

Seznam příkazů a uložených procedur databázového jazyka MS SQL Server

ALTER TABLEZměna struktury existující databázové tabulky. Lze přidat, smazat nebo změnit sloupec.
BACKUP DATABASEZáloha databáze
CREATE TABLEVytvoří novou databázovou tabulku
DELETESmazání řádků v tabulce
DROP TABLESmazání databázové tabulky
INSERTPřidá nový záznam do databázové tabulky
RESTORE DATABASEObnova databáze ze zálohy
SELECTDotaz na data. Výsledek je vždy v tabulkové podobě.
sp_addloginVytvoří přihlašovací účet pro připojení k instanci SQL Serveru s použitím autentizace SQL Serveru
sp_addrolememberPřidá účet jako člena databázové role SQL Serveru v právě aktivní databázi
sp_addsrvrolememberPřidá účet jako člena pevné role SQL Serveru
sp_grantdbaccessPovolení přístupu zadaného přihlašovacího účtu k právě aktivní databázi
sp_passwordZměna hesla přihlašovacího účtu
sp_renameZměna jména uživatelsky vytvořeného objektu (tabulka, sloupec, atd.) v aktuální databázi
sp_tablesVrací seznam objektů, které se mohou objevit v klauzuli FROM (tabulka, pohled)
UPDATEZměna hodnot v existující větě tabulky
USEZměna databázového kontextu (aktivní, implicitní databáze)
© MICROSYS, spol. s r.o.