Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seznam příkazů a uložených procedur databázového jazyka MS SQL Server

ALTER TABLE Změna struktury existující databázové tabulky. Lze přidat, smazat nebo změnit sloupec.
BACKUP DATABASE Záloha databáze
CREATE TABLE Vytvoří novou databázovou tabulku
DELETE Smazání řádků v tabulce
DROP TABLE Smazání databázové tabulky
INSERT Přidá novou větu do databázové tabulky
RESTORE DATABASE Obnova databáze ze zálohy
SELECT Dotaz na data. Výsledek je vždy v tabulkové podobě.
sp_addlogin Vytvoří přihlašovací účet pro připojení k instanci SQL Serveru s použitím autentizace SQL Serveru
sp_addrolemember Přidá účet jako člena databázové role SQL Serveru v právě aktivní databázi
sp_addsrvrolemember Přidá účet jako člena pevné role SQL Serveru
sp_grantdbaccess Povolení přístupu zadaného přihlašovacího účtu k právě aktivní databázi
sp_password Změna hesla přihlašovacího účtu
sp_rename Změna jména uživatelsky vytvořeného objektu (tabulka, sloupec, atd.) v aktuální databázi
sp_tables Vrací seznam objektů, které se mohou objevit v klauzuli FROM (tabulka, pohled)
UPDATE Změna hodnot v existující větě tabulky
USE Změna databázového kontextu (aktivní, implicitní databáze)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice