Promotic

sp_grantdbaccess - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Povolení přístupu zadaného přihlašovacího účtu k právě aktivní databázi.
Syntaxe:

sp_grantdbaccess
  [@loginame =] 'login'
  [, [ @name_in_db =] 'name_in_db']

@loginame Přihlašovací účet, kterému bude povolen přístup k právě aktivní databázi (SQL Server autentizace nebo Windows NT autentizace).
@name_in_db Umožňuje změnit název, pod kterým bude přihlašovací účet veden v této databázi (výchozí hodnota je NULL, bude použito jméno přihlašovacího účtu).
Příklad:
Povolení přístupu k účtu 'pm_reader' do databáze 'pm_data'.
USE pm_data
EXEC sp_grantdbaccess 'pm_reader'
© MICROSYS, spol. s r.o.