Promotic

RESTORE DATABASE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Obnova databáze ze zálohy.
Syntaxe:

RESTORE DATABASE database
  FROM DISK | TAPE = physical_backup_device_name
  [ WITH
    [ REPLACE ]
    [ [,] PASSWORD = password ]
    [ [,] MOVE database TO file]
  ]

database Název obnovované databáze.
physical_backup_device_name Název fyzického zařízení se zálohou (soubor nebo páska).
FROM DISK Fyzické zařízení se zálohou je soubor.
FROM TAPE Fyzické zařízení se zálohou je páska.
WITH Klauzule uvádí případné dodatečné parametry obnovy.
REPLACE Obnova databáze se provede i když databáze tohoto jména již existuje.
password Heslo sady záloh (pokud zadáno při vytvoření zálohy).
MOVE database TO file Při obnově se přesune i soubor databáze (nebo logu) z umístění při vytvoření zálohy na nové umístění v jiném SQL Serveru.
Poznámka:
Při obnově zálohy databáze je nutno nastavit databázový kontext na databázi jinou, nejlépe 'master', pomocí příkazu USE master.
Viz také:
Příklad1:
Obnovení zálohy celé databáze 'pm_data' ze souboru.
RESTORE DATABASE pm_data FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak'
Příklad2:
Obnovení zálohy celé databáze 'pm_data' ze souboru do jiného SQL serveru.
RESTORE DATABASE pm_data FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH MOVE 'pm_data' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data.mdf', MOVE 'pm_data_log' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data_log.ldf'
Příklad3:
Obnovení zálohy celé databáze 'pm_data' pod novým názvem databáze 'pm_data2' ze souboru do SQL serveru. Upozornění! Nový název se musí objevit jak v názvu databáze, tak v názvech souborů *.mdf a *.ldf.
RESTORE DATABASE pm_data2 FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH MOVE 'pm_data' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data2.mdf', MOVE 'pm_data_log' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data2_log.ldf'
© MICROSYS, spol. s r.o.