Promotic

DELETE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Smazání řádků v tabulce.
Syntaxe:

DELETE FROM table_source
[ WHERE search_condition ]

table_source Seznam tabulek použitých v dotazu (tabulky oddělené čárkou).
search_condition Logický výraz určující, které řádky zdrojových tabulek zahrnout do mazání (pokud se neuvede WHERE, pak to znamená všechny záznamy).
Viz také:
Příklad1:
Smazání všech záznamů z tabulky data.
DELETE FROM data
Příklad2:
Smazání záznamů splňujících zadanou podmínku z tabulky data. Oba zápisy jsou ekvivalentní.
DELETE FROM data WHERE value > 20 AND value < 80
DELETE FROM data WHERE value BETWEEN 20 AND 80
© MICROSYS, spol. s r. o.