Promotic

INSERT - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Přidá nový záznam do databázové tabulky.
Syntaxe:
INSERT table_name [ ( column_list ) ] VALUES ([ expression | NULL | DEFAULT ] [, ...])

table_name Název tabulky.
column_list Seznam sloupců, pro které budou uvedeny hodnoty nového záznamu.
expression Vlastní hodnota příslušného sloupce určená výrazem.
Viz také:
Příklad1:
Přidá nový záznam do tabulky "data". Nejjednodušší možná varianta, kdy není potřeba uvádět seznam sloupců, protože ve VALUES se uvedou všechny hodnoty záznamu ve správném pořadí. Do sloupce time se vloží aktuální čas (s přesností asi 3 ms) získaný funkcí GETDATE(). Do sloupce flags se vloží 0. Do sloupce value se vloží náhodná hodnota v rozsahu 0-100 získaná funkcí RAND().
INSERT data VALUES (GETDATE(), 0, RAND()*100)
Příklad2:
Přidá nový záznam do tabulky "data". Další možná varianta, kdy je uveden seznam sloupců, pro které ve VALUES budou uvedeny hodnoty (hodnota pro sloupec flags není uvedena, proto bude použita výchozí hodnota sloupce). Do sloupce time se vloží aktuální čas (s přesností asi 3 ms) získaný funkcí GETDATE(). Do sloupce flags se vloží výchozí hodnota sloupce 0. Do sloupce value se vloží náhodná hodnota v rozsahu 0-100 získaná funkcí RAND().
INSERT data (time, value) VALUES (GETDATE(), RAND()*100)
© MICROSYS, spol. s r.o.