Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

INSERT - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Přidá novou větu do databázové tabulky.
Syntaxe:
INSERT table_name [ ( column_list ) ] VALUES ([ expression | NULL | DEFAULT ] [, ...])

table_name Název tabulky.
column_list Seznam sloupců, pro které budou uvedeny hodnoty nové věty.
expression Vlastní hodnota příslušného sloupce určená výrazem.
Viz také:
Příklad1:
Přidá novou větu do tabulky "data". Nejjednodušší možná varianta, kdy není potřeba uvádět seznam sloupců, protože ve VALUES se uvedou všechny hodnoty věty ve správném pořadí. Do sloupce time se vloží aktuální čas (s přesností asi 3 ms) získaný funkcí GETDATE(). Do sloupce flags se vloží 0. Do sloupce value se vloží náhodná hodnota v rozsahu 0-100 získaná funkcí RAND().
INSERT data VALUES (GETDATE(), 0, RAND()*100)
Příklad2:
Přidá novou větu do tabulky "data". Další možná varianta, kdy je uveden seznam sloupců, pro které ve VALUES budou uvedeny hodnoty (hodnota pro sloupec flags není uvedena, proto bude použita přednastavená hodnota sloupce). Do sloupce time se vloží aktuální čas (s přesností asi 3 ms) získaný funkcí GETDATE(). Do sloupce flags se vloží přednastavená hodnota sloupce 0. Do sloupce value se vloží náhodná hodnota v rozsahu 0-100 získaná funkcí RAND().
INSERT data (time, value) VALUES (GETDATE(), RAND()*100)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice